Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky magistrátu. Zároveň slouží jako jakási znalostní databáze, ve které můžete již zodpovězené dotazy vyhledávat. Pro lepší přehlednost jsou jednotlivé příspěvky tříděny do několika kategorií.

Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři.

Další informace můžete také nalézt v odpovědích na dotazy podle zákona 106/1999 Sb.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
cena nájmu v městských bytech
jiří skřivánek  |  27.4.2016 18:26:17
Zajímala by mě cena základního nájemného v městských bytech v Jbc
za m2
Děkuji za odpověď
Skřivánek
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 5.5.2016 15:20:22
Dobrý den,
základní nájemné je stanoveno 46,23 Kč/m2/měsíc.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail:hozova@mestojablonec.cz
Nedůstojné stáří.
Milan K.  |  26.4.2016 10:43:25
Dobrý den,jak je možné,že v dnešní době nemá 70- letý člověk střechu nad hlavou a spí za každého počasí na lavičce u Novoveského koupaliště?Za zády má přitom domov pro seniory,to aby kontrast vyzněl co nejotřesněji.
http://www.jpeg.cz/obrazek/e00F
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 26.4.2016 13:42:33
Dobrý den,
děkujeme za Váš podnět i fotografie. Dotyčného člověka znají jak sociální pracovníci magistrátu, tak terénní pracovník azylového domu Naděje, kde i občas přespává. Způsob života bez domova si dotyčný zvolil sám. Ví, kde najde pomoc a kde může v teple přespat. I když Vás to možná pohoršuje, je to jeho volba a pokud se nedopouští trestné činnosti, není možné jej nějak omezovat.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-amil: hozova@mestojablonec.cz
Něco ke Dni Země...
Dagmar Rychlá  |  22.4.2016 15:00:29
Donedávka bylo možno plastový odpad dávat do žlutého kontejneru. Ale pak se na něm objevil nápis "pouze plastové lahve" a další plasty se mají dle odkazu na vašich stránkách dávat do pytlů, které si MUSÍME vyzvednout na ISM. Je to překrásný pohled, když u kontejnerů na tříděný odpad se nevzhledně povaluje spousta pytlů. A když jsme učili děti, jak odpady třídit, tak jsme jim také povídali o životním prostředí a kráse města. Proč vůbec takové opatření vzniklo? V jiných městech - např. hlavním - je to stále postaru, příslušné firmy na zpracování plastových odpadů mají vlastní třídírny a nebuzeruje se.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 26.4.2016 10:59:33
Dobrý den,
v Jablonci nad Nisou se směsné plasty, tetrapaky a kovy třídí zvlášť do pytlů cca 15 let. Ostatní tříděný odpad se dává do nádob. Takto to bylo zavedeno a nikdy to nebylo jinak. Tedy do žlutého kontejneru patří pouze PET lahve. Nálepka zde byla umístěna, protože na mnoha kontejnerech už byly tyto nálepky strhané.
Každé město si může nastavit systém třídění podle svých potřeb, tedy co platí v Praze, nemusí platit v Jablonci a v praxi to tak i opravdu je. Malé obce mají zavedené jiné systémy třídění než velká města a každá oblast v republice je trochu jiná. V Jablonci a okolních obcích se třídí v podstatě stejným způsobem. Nicméně město uvažuje v roce 2016 o změně systému třídění odpadů tak, aby třídění bylo pro občany jednodušší.

Mgr. Nikola Horčíková, odd. správa veřejné zeleně, e-mail:horcikova@mestojablonec.cz
Ztráta signálu regionální tv
Blanka Měchurová  |  25.4.2016 14:53:06
Dobrý den, už pár dnů mám problém s příjmem regionální televize RTM+ , kde se koukám na zprávy z města. Přestala mi jít. Nevíte, čím by to mohlo být a co s tím můžu dělat? Děkuji, Měchurová
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 25.4.2016 16:07:19
Dobrý den,
o odpověď jsem požádala přímo TV RTM+, níže uvádím její znění.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail:hozova@mestojablonec.cz

Dobrý den,
v posledních dnech evidujeme větší počet stížností na výpadky či nemožnost příjmu naši televize rtm+ v Jablonci nad Nisou. S nejvyšší pravděpodobností problémy s příjmem zapříčinilo lešení, na radniční věži, kde máme „historický“ vysílač. Z něj stále přijímá signál řada domů, především těch panelových, kde jsou společné televizní rozvody. Velmi všem divákům i správcům domů doporučujeme přeladit přijímače na 25. kanál (506 MHz), kde vysíláme v Multiplexu 4 pod názvem „rtm plus“ (příjem z radniční věže poznáte dle názvu „TV RTM PLUS“). Na televizním přijímači je nejjednodušším způsobem použití funkce AUTOMATICKÉ LADĚNÍ, které se většinou nachází v menu televize > Nastavení > Instalace (Ladění/Správa programů...) > Automatické ladění. V domech se společnými televizními rozvody je většinou nutný zásah správce rozvodů.

Přeladit na Multiplex 4 vysílající z Černé Studnice doporučujeme z dlouhodobého hlediska i z toho důvodu, že signál je výrazně silnější a obraz i zvuk kvalitnější, než na „historickém“ radničním vysílači.

Barbora Máchová, šéfredaktorka televize rtm+, e-mail:barbora.machova@rtmplus.cz
Zpomalovací polštáře
Jiří  |  25.4.2016 8:26:36
Dobrý den,
v ulici Maxe Švabinského (mezi Ladovou a Želivského) v úseku dlouhém cca 220 metrů byly instalovány 2 řady zpomalovacích polštářů. Není zde žádná škola ani školka, ulice je rozbitá plná děr a záplat, kde není možné jet rychleji než 30km/h.
Zajímalo by mě, na čí popud byly tyto zpomalovací polštáře instalovány a kolik to stálo.
V Jablonci je mnoho míst, které by vyžadovaly zpomalení dopravy, ale v této ulici mi to připadá absurdní - nebo že by tam bydlela nějaká "významná" osoba ?
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 25.4.2016 14:18:01
Dobrý den,
zpomalovací prahy byly do ulice M. Švabinského instalovány na základě požadavků obyvatel ulice na zklidnění dopravy. Ulice M. Švabinského je v posledních letech dopravně zatěžována v důsledku vedení objízdných tras např. v souvislosti s rekonstrukcí a uzavírkou ul. Želivského nebo aktuální uzavírkou silnice na Liberec.
Právě dnes byly výtluky zmiňované ve Vašem dotazu opraveny a umístění zpomalovacích prahů je tudíž opodstatněné. Máte pravdu, nejprve mělo dojít k opravě povrchu a až následně k jejich instalaci.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail:hozova@mestojablonec.cz
Vendo park
Jana  |  20.4.2016 8:57:46
Dobrý den, zajímalo by mě, proč autobus ze Žižkova vrchu odjíždí v 19.50, 20.50, 21.50, v sobotu 20.05, když prodejny ve Vendo parku mají otevřeno do 20.00 hodin, Kaufland do 22.00 hodin? Na zákazníky se myslí, ale co zaměstnanci?? Nemohl by jet v 20.15, 21.15, 22.15? Každý nemá auto!
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 25.4.2016 8:39:35
Dobrý den,
níže uvádím odpověď DPMLJ, a.s.
Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz

Dobrý den,
musíme konstatovat, že s požadavkem na úpravu jízdního řádu linky č. 112 v pracovní den a linky č.108 o víkendu ve večerních hodinách ze Žižkova Vrchu, se setkáváme poprvé. DPMLJ u Vámi vyjmenovaných spojů provede dopravní průzkum a následně vyhodnotí případnou úpravu jízdního řádu.
Napište nám, prosím na adresu porsova@dpmlj.cz svůj email, abychom s Vámi mohli komunikovat na přímo.
Děkujeme Vám za podnět k provozu MHD v Jablonci nad Nisou.

Martina Poršová
tisková mluvčí společnosti DPMLJ, a.s., e-mail: porsova@dpml.cz
Jízdní řády MHD
Ivan J.  |  14.4.2016 17:04:26
Dobrý den.
Dnes, tj. 14.4.2016 jsem jel ze stanice Masná autobusem č.112 s odjezdem v 15,38 hod. a příjezdem 15,45 hod. na autobusové nádraží. Tam jsem chtěl přestoupit na autobus č.116 s odjezdem 15,45 hod. Nepřestoupil, protože autobus č.112 přijel na autobusové nádraží v 15,46 hod. a autobus č.116 už byl pryč. Autobusy na sebe nemusí počkat, když je jízdní řád postaven bez sebemenší rezervy a musí odjet přesně podle jízdního řádu ? Nebo je to chyba řidiče, že 1 minutu nepočkal ? Nebo je to moje chyba, že jsem si vybral toto spojení ? Další autobus č. 116 pak jede až za hodinu, takže tato situace je velmi nepříjemná.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 22.4.2016 7:36:19
Dobrý den,
níže uvádím slínbenou reakci DPMLJ, a.s.
M. Hozová

Dobrý den,
dotaz jabloneckého cestujícího MHD byl zaevidován na ředitelství DPMLJ a řádně prošetřen.
Popisovanou službu zajišťuje pro dopravní podnik společnost BUS LINE. Vedení společnosti BUS LINE se Vám omlouvá za chování svého zaměstnance včetně komplikací, které Vám svým jednáním způsobil. Řidič linky č. 116 nerespektoval nařízení, které má dle jízdního řádu a odjel z autobusového nádraží dříve. Dle provozního předpisu je řidič povinen vyčkat standardně 2min. na případné přestupy z ostatních spojů. S řidičem bylo velmi důrazně pohovořeno a zároveň byl veden postih dle interních postupů společnosti BUS LINE.
Děkujeme Vám za podnět, který vedení společnosti sice netěší, ale nabízí mu velmi důležitou zpětnou vazbu z provozu MHD.

S přáním příjemného dne

Martina Poršová, tisková mluvčí společnosti DPMLJ a.s., e-mail:porsova@dpml.cz

Přístřešky na komunální odpad
Miroslava  |  17.4.2016 19:17:20
Dobrý den.
obracím se s dotazem. V Nové Pasířské jsou nově vybudované zděné přístřešky na komunální a tříděný odpad. Můj dotaz.
Proč nové přístřešky nejdou zamykat? Je velmi obtěžující, když nesete vysypat odpad, že narazíte na nepřizpůsobivé občany, kteří zde několikrát za den ,,třídí" a odnáší odpad, nejvíce papír. Jaký je tedy smysl třídit odpad, když pak tito občané papír odnáší ke svému zpeněžení? Dále bych chtěla upozornit, že tyto přístřešky velmi nebezpečně snižují výhled řidičům.
V nočních hodinách jsou využívány jako toalety.
Prosím o odpověď.
Miroslava Součková
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 20.4.2016 13:32:20
Vážená paní Součková,
dvířka kontejnerových přístřešků budou osazena novým zámkem, kterým uzamykání bude umožněno.
V současné době zhotovitel provádí přípravu pro osazení nových zámků.
Budeme jen doufat, že nám vyběrači odpadků hned zámky neponičí a že dvířka budou skutečně zamykat všichni obyvatelé sídliště.

S pozdravem

Radka Poprová, odd. investiční výstavby, e-mail: poprova@mestojablonec.cz
Úklid města v zimních měsících
Drahomíra Jotovová  |  8.2.2016 17:29:13
Dobrý den,
proč se v zimě neuklízí město a především chodníky, všude je plno posypového materiálu, mezi tím neuklizené listí, papíry a pod. Letos jsou období, kdy je sníh na komunikacích, velmi krátká, a když sníh roztaje, mělo by se zamést a uklidit i v zimě. Nebo budeme muset zase čekat až na jarní úklid? Když se rozhodlo, že posyp zasněžených chodníků bude prováděn kamínky a drtí, mělo by se také řešit jejich průběžné odstraňování, abychom mohli chodit po čistém městě.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 20.4.2016 9:33:57
Dobrý den,
komunikace zařazené do inertního posypu, čili komunikace ošetřované pískem, drtí, ekogritem se v průběhu zimní údržby uklízí v závislosti na aktuálních povětrnostních podmínkách. Úklid průběžně zajištují Technické služby Jablonec nad Nisou s.r.o. a dále pracovníci Veřejně prospěšných prací.
Nicméně inertní posyp na chodnících a vozovkách, které jsou v souladu s Radou města schváleným Plánem zimní údržby 2015/2016 zařazené právě do tohoto druhu posypu, se obvykle do čista odstraňuje až v rámci navazujícího Jarního úklidu, protože během zimy plní vysypaná drť a písek i nadále tzv. zdrsňovací funkci i při absenci sněhu - například při náhlém vzniku náledí, namrzajícím dešti apod. Tato náhlá změna povětrnostních podmínek je za poslední zimní období velmi častým jevem. Je třeba zdůraznit, že v případě vzniklého úrazu na zařazené komunikace (chodníku, vozovce, schodišti) zodpovídá za tento úraz správce a vlastník, čili město.

Odpadky na komunikacích a chodnících jsou po odtání sněhu uklízeny průběžně, opět zajišťují pracovníci TSJ s.r.o. a pracovníci VPP. V současné době době probíhá jarní úklid naplno, některé lokality jsou již uklizeny na jiných se již předmetá, myje apod.

Pavel Kozák, vedoucí odd. správa komunikací, e-mail:kozak@mestojablonec.cz
Stavba rodinného domu
SilvieDomonkosová  |  7.4.2016 10:54:41
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat jaké jsou podmínky pro stavbu rodinného domu.Konkrétně mne zajímá,jak velký pozemek je podmínkou.
Děkuji za odpověd.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 13.4.2016 13:14:48
Dobrý den,
na Vaši otázku bohužel není možné konkrétně odpovědět. Podmínky velikosti pozemku, resp. míra jeho zastavění se liší v konkrétních obcích a lokalitách. Doporučuji Vám se s konkrétním dotazem, kde upřesníte alespoň část města, obrátit přímo na stavební úřad. Kontaktovat můžete vedoucí Ing. Alenu Nožičkovou, e-mail:nozickova@mestojablonec.cz, tel.: 483 357 370

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail:hozova@mestojablonec.cz
< předchozí | 1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 160 [...] 177 178 179 180 181 182 183 [...] 200 [...] 220 [...] 240 [...] 260 [...] 280 [...] 300 [...] 320 [...] 340 [...] 360 [...] 380 [...] 392 | další >
load