Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky magistrátu. Zároveň slouží jako jakási znalostní databáze, ve které můžete již zodpovězené dotazy vyhledávat. Pro lepší přehlednost jsou jednotlivé příspěvky tříděny do několika kategorií.

Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři.

Další informace můžete také nalézt v odpovědích na dotazy podle zákona 106/1999 Sb.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
Proč nevznikl Osadní výbor Centrum?
Markéta Hartmanová  |  18.2.2017 9:52:54


Dobrý den,
můžete mi říc, proč zastupitelé neschválli znění návrhu na zřízení Osadního výboru Centrum?
P. Řeháček je obyvatelem Liberce a taky mu tento fakt nebrání pracovat v Jablonci, tak proč někomu vadí, že vnímáme centrum města podle toho, co bylo předloženo zastupitelstvu.
Zastupitelé dlouhodobým zanedbáváním centra města jako obytného místa přispělo k jeho vylidněním a teď se jim nelíbí, že tam bydlí málo lidí?
ono nemůže, když v něm "bydlí" auta a není kam vyjet s kočárkem.


Odpověděl: Petr Vitvar, webmaster | 21.2.2017 14:55:31
Trvalý pobyt pracovníků magistrátu nemá žádný vliv na vznik osadních výborů. Pracovníci města jsou zaměstnáváni na základě povinných výběrových řízení a v rámci pracovního poměru výhradně podle své kvalifikace, znalostí a dovedností, nikoliv trvalého pobytu na území města.

Osadní výbory vedle toho zřizuje zastupitelstvo města a v prostředí Jablonce byly doposud zřízeny osadní výbory tři – Kokonín, Proseč nad Nisou a Mšeno nad Nisou. Při zřizování a obsazování výborů byl doposud ctěn princip zřizování výborů podle místních částí města, která odpovídají katastrálním územím a i veřejnost vnímá jejich tradiční a jasné vymezení. Při projednávání zřízení osadního výboru Jablonec nad Nisou - Centrum bylo zmiňováno, že rozhodnutí o takto zřízeném osadním výboru by opomíjelo zájmy obyvatel například ze Šumavy, okolí Novoveského koupaliště či Žižkova Vrchu a že by tedy zájmy veřejnosti měly být hájeny rovnoměrně a žádná část by neměla být preferována. Je třeba zdůraznit, že role osadního výboru je iniciační a poradní ve vztahu k zastupitelstvu města. Výbor dává zastupitelstvu tedy různá doporučení pro postup dalších orgánů města, nejedná se ale o samostatný subjekt, který by disponoval vlastními rozhodovacími pravomocemi, finančními prostředky atd. Právě tajemníkovi magistrátu bylo uloženo, aby s kandidáty navrženými do osadního výboru Centrum jednal o možném rozšíření výboru na celé území k.ú. Jablonec nad Nisou, případně o pokrytí celého katastru více osadními výbory.
Smutná situace Sokola v Jablonci
Občan města  |  18.2.2017 10:54:05


Dobrý den,
mám dotaz, zda se pan primátor setkává i s tělovýchovnými jednotami a sportovními oddíly, které se podílejí na výchově mládeže a volnočasovým aktivitám.
Situace Sokola se nejeví moc stabilní když vezmu v potaz, že se budova rozpadá atd. Potřebovala by trochu investic Sokol sám o sobě zádné výraznější příjmy nemá má však secesní budovu která si "zasluhuje 10 milionů" do jakéhosi funkčního stavu.
Po zrušení tělocvičny u Jabloně kde bude stát něco jiného se žáci přesunuli do tělocvičny Sokolu. Ten možná trochu ve skrytě doufá, že si město všimne toho, kde žáci cvičí.
Jde však o to, jestli sokolská hrdost nezaviní jejich pád na nos. Je to obdivuhodná více než stoletá organizace která harmonizuje tělo i ducha ale tohle je na ní trochu moc.
Je možné se na tuto věc taky "podívat"? není sice majetkem města, ale ty generace jablonečanů kteří prošli oddíly by si zasloužili trochu pozornosti a možná i ta pres sto let stará secesní budova.
Zkrátka pokusit se o řešení.
Odpověděl: Petr Vitvar, webmaster | 21.2.2017 10:53:01
Vážení,
primátor města komunikuje, krom jiných subjektů, i se zástupci sportovních oddílů a tělovýchovných jednot. Snaha o zviditelnění a zatraktivnění jednotlivých oddílů a jednot vyústila v uspořádání „Jablonecké neděle“. Roli TJ Sokol dokládá i její zařazení do systému tříletých dotací města, kdy každoročně dostane na svoji činnost 150 000 Kč. Obdobnou, i vyšší částkou, byla TJ Sokol podporována i v minulých letech. Situace Sokola, potažmo budovy jablonecké sokolovny, není optimální. Jedná se ale o soukromý majetek a město nemůže zasahovat do jeho správy. V Jablonci existuje řada různých oddílů, které se o své majetky starají různě. Město se snaží v této oblasti pomáhat zapojením do spoluúčasti na dotačním plnění.

Mgr. Jana Matěchová
vedoucí oddělení sekretariát primátora
kácení stromů
Marie Kozáková  |  17.2.2017 18:09:59
Sdělte mi, prosím, důvod, proč ve Vysoké ulici u zastávky MHD č.119 byl pokácený zdravý strom. Byl naprosto zdravý a ničemu nepřekážel.Hlavně, že z něho bylo dost dřeva do krbu a pod. že ?
Takto jsme byli zbaveni zase jedné další zeleně produkující kyslík. Doufám, že takto nebude probíhat připravovaná revitalizace sídliště.
Odpověděl: Petr Vitvar, webmaster | 20.2.2017 11:26:45
Vážení, zmiňovaný strom, vzrostlý javor, byl v posledních několika letech ošetřován bezpečnostním řezem. Báze stromu byla zřejmě v rámci budování sídliště zahrnuta, což bude patrné i po odstranění stromu a zčásti byl kořenový systém překryt asfaltovým povrchem a poškozen úšlapem. Úšlap způsobuje zhutňování povrchu a ten se stává špatně propustným pro vodu a vzduch. Zasypání báze i překrytí kořenů pro vodu a vzduch neprostupnými povrchy stromu nesvědčí. Trvá však desítky let, než strom zareaguje a problémy začnou být zjevné v koruně dřeviny. Přestože jsme opakovaně strom ošetřovali, pokračovalo prosychání koruny dál a to poměrně rychle. Bylo tedy zřejmé, že kořenový systém není v pořádku a mohlo by dojít k pádu velkých větví, případně vývratu stromu, což by na takto frekventovaném místě mohlo mít dalekosáhlé následky. Strom jsme pokáceli z bezpečnostních důvodů. Kácení stromu bylo povoleno správním rozhodnutím.

Ing. Štěpánka Gaislerová
Oddělení správy veřejné zeleně
Ucpaný kanál
Simona Hujerová  |  18.2.2017 7:58:56
Dobrý den, nevím na koho se mám obrátit, tak zkouším vás. Bylo by možné zajist odtok ucpaneho kanálu? Kanál senachází na sídlišti Šumava ve Vysoké ulici, v prostoru za autobusovou zastávkou, trafikou a stánkem s pečivem. Je tu opravdu tak velka kaluž že se nedá projít. Děkuji za odpověď, s pozdravem Hujerová.
Odpověděl: Petr Vitvar, webmaster | 20.2.2017 11:22:55
Dobrý den paní Hujerová, děkujeme za Váš podnět. Předali jsme ho Technickým službám Jablonec k vyřešení.
Mgr. Jana Matěchová
vedoucí oddělení sekretariát primátora
Kácení stromů
Jana Procházková  |  18.2.2017 11:44:27
Dobrý den,

ráda bych získala informaci, z jakého důvodu se poslední dny hromadně kácí vzrostlé stromy v lokalitě u nemocnice - ulice Žitná.

Předem děkuji za odpověď,
Jana Procházková
Odpověděl: Petr Vitvar, webmaster | 20.2.2017 11:21:14
Dobrý den paní Procházková, stromy v okolí objektu Žitná 7 – 8 byly skáceny na základě žádosti Společenství vlastníků uvedeného objektu. Část stromů rostla před domem na jeho SV straně a trvale zastiňovala bytové jednotky (2 dvoukmenné smrky, 1 modřín). Stromy rostoucí na štítu objektu (smrk) a za ním (2x jeřáb a bříza) nebyly v dobrém zdravotním stavu. Žádost o kácení ze strany SVJ zahrnovala ještě další stromy, s jejichž kácením jsme nesouhlasili. Ke kácení stromů uvedených výše bylo vydáno správní rozhodnutí, kterým bylo kácení povoleno.
Dále byly odstraněny 4 jeřáby rostoucí ve stromořadí proti objektu Žitná 17a – 19a. Důvodem byl jejich špatný zdravotní stav. Stromy silně prosychaly a ohrožovaly parkující vozy. Jakmile se objeví léze na bázi kmene jeřábů, což byl tento případ, doprovázené prosycháním korun, nemá pouhé odstraňování suchých větví bohužel žádný význam. Prosychání velmi rychle postupuje a nezbývá než strom odstranit. I v tomto případě bylo povolení ke kácení vydáno správním rozhodnutím. Při případné nové výsadbě těchto stromů bude brán zřetel na předpokládané budování parkovacích míst v tomto konkrétním místě a přítomnost inženýrských sítí.
Parkování ve městě, zpoplatnění
Dana  |  9.2.2017 10:48:55
Dobrý den, ráda bych se vyjádřila k parkování ve městě, v centru města a jeho šiřším okolí. V dopoledních, ale často ani v odpoledních hodinách není možné zaparkovat v centru města ani v bližším okolí, plná jsou parkoviště na Horním náměstí, parkoviště u autobusového nádraží, podél bulváru 5. května, parkoviště u OD Billa, parkoviště podél ulici Budovatelů, v ulici Liberecká, u pošty, není možné zaparkovat ani v přilehlých ulicích Pod Baštou, v ulicích Průmyslová nebo Opletalova. Pro místního prostě zaparkovat ve všední den je v Jablonci opravdu hodně nepříjemné a téměř nemožné. Je v plánu tuto situaci nějak řešit? Nemyslím si, že by ji vyřešilo nové OC Central, to pojme místa na parkování hlavně pro lidi kteří sem pojedou asi nakupovat, nemyslím si, že by to vyřešilo nějak zásadně situaci v parkování ve městě a také si nemyslím, že je to záležitost nyní v zimě a aut bude jistě přibývat.
Děkuji za odpověď!
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 17.2.2017 13:53:15
Dobrý den,
parkování v centru řeší všechna města, aut je prostě moc a historická centra města nejsou na toto množství připravena. V Jablonci byla vymezena tzv. rychloobrátková parkoviště, která jsou určena pro rychlé vyřízení záležitostí ve městě a 30 minut na nich mohou řidiči zaparkovat zdarma. Situaci s parkovacími místy v centru negativně ovlivnila probíhající stavba OC Central. Po jeho otevření koncem března by se měla zlepšit. Opět bude k dispozici podélné parkování v ulici Gen. Mrázka, podzemní parkoviště v OC Centrál přinese dalších téměř 200 míst, která budou k dispozici od 7 do 22 hodin, i šikmé parkování na náměstí Komenského. Trendem je, aby lidé jezdili za prací také veřejnou dopravou a šetřili tak kvalitu ovzduší, proto je v plánu rozšiřování a propojování jednotlivých druhů dopravních prostředků, příkladem je např. dopravní terminál v Kamenné ulici, který na jednom místě spojí autobusy městské i meziměstské, tramvaj a vlak. Jeho součástí by mělo být také nové parkoviště.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz
Nebezpečná Nádražní ulice
Milan Štastný  |  9.2.2017 9:08:10
Dobrý den
Denně vodím dítě do školky a situace je neunosná pro mne ale i ostatní občany potažmo matky s dětmi. Myslím tedy že i za ně mohu klást tento dotaz. V ulici Nádražní od gymnázia až po Havlíčkovou potažmo školku Pod peřinkou opravdu nejde bezpečně chodit a dovézt svoji ratolest do školky. Chodník po celé straně lemují zátarasy sněhu a ledu a všudypřítomná parkující auta tyto závaly jenom podtrhují. Matky s nejmenšími dětmi i kočárky se vyhýbají v té době frekventované silnici kde jezdí proti sobě nákladní auta a autobusy na nádraží.Do toho jsi střídavě dávají přednost chodci a řidiči. Nedramatizuji ale běžte se tam podívat od 7 do 9 hodiny co se tam děje. Je mě líto těchto maminek a dětí kteří musí v civilizované Evropě se chovat podle Indického práva na silnicích kdo dřív jede ten má přednost. Určitě mě budete psát že patrně komunikace není vaše nebo je to drahé ale to spoluobčana nezajímá když jde o život těch nejmenších dětí, prosím zamyslete se a zastavte se alespon na chvíli a budte lidé v tomto uspěchaném světě.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 17.2.2017 13:48:38
Dobrý den,
dne 16.2.2017 v 11:30 hodin proběhlo místní šetření celé lokality. Primárně šetření probíhalo pěší pochůzkou od sídla společnosti SOLITER Nádražní ulice / ulice U Balvanu ve směru až k MŠ Havlíčkova. Předem podotýkám, že všechny chodníky, které jsou zařazeny v Plánu ZÚ 2016/2017, byly překontrolovány. Pěší pochůzka byla od ulice U Balvanu, kde lze jít po udržovaném posypaném chodníku, dále okolo gymnázia opět bez problémů, dále je úsek chodníku, který je podél parkovacích stání plný aut, kde auta zasahují do profilu chodníku, tento úsek není Plánu a nelze jej udržovat, nicméně po několika málo metrech přicházím na křižovatku s Nádražní u objektu sídla společnosti SČVK a opět jdu po udržovaném širokém posypaném chodníku v celé délce až podél ulice Havlíčkova k zahradě a areálu zmiňované MŠ.
Závěr: Chodníky, které jsou třeba a jsou zařazeny, jsou bez závady ve schůdnosti.

Pavel Kozák, vedoucí odd. správa komuikací, e-mail: kozak@mestojablonec.cz
Domovní řád
Milan  |  9.2.2017 23:39:39
Dobrý den. Chtěl bych vědět zda nové domovní řády v městských domech platí pro všechny nájemníky a kdo řeší případné porušení? Na koho se obrátit při rušení nočního klidu když MP "odborně " dle pocitu zasahujiciho strážníka usoudí, že se o rušení nejedná? Díky za odpověď.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 17.2.2017 13:44:36
Dobrý den,
závaznost Domovního řádu pro nájemníky je mimo jiné odvozena z § 2256 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, který v odst. 2 stanoví, že nájemce dodržuje po dobu nájmu pravidla obvyklá pro chování v domě a rozumné požadavky pronajímatele pro zachování náležitého pořádku obvyklého podle místních poměrů. Domovní řád tak představuje projev vůle města jako pronajímatele a shrnuje jak obvyklá pravidla chování v domě, tak pokyny pronajímatele pro zachování náležitého pořádku. Závaznost většiny pokynů a pravidel je navíc podpořena jednotlivými ustanoveními občanského zákoníku, případně obecně závazných vyhlášek města. Porušení Domovního řádu je tedy porušením povinností nájemce z nájmu ve smyslu občanského zákoníku, kdy důsledky z toho vyplývající řeší jak nájemní smlouva, tak občanský zákoník.
V případě rušení nočního klidu se obracejte na Městskou policii, pokud žádáte vyjádření ke konkrétnímu zásahu v minulosti, prosím, abyste kontaktoval/a ředitele MP Luboše Raisnera - e-amil: raisner@mestojablonec.cz, tel.: 483 357 432.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz
škola
16.2.2017 17:43:10
Znovu se ptám, kdy se město pustí do opravy školy Na Šumavě - okna, zateplení a pod. Paneláková přístavba je děsná !!!
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 17.2.2017 13:40:53
Dobrý den,
zastupitelé včera (16. 2.)schválili rozpočet na rok 2017. Se zateplením obvodového pláště a střechy včetně výměny oken pavilonu C ZŠ Na Šumavě se letos počítá v rámci investičních akcí.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz
Kuřáci a kuřačky -> nedopalky
Petr Ducháček  |  8.2.2017 12:14:47
Dobrý den, rád bych se dozvěděl více jakým způsobem je upraveno kouření ve městě (veřejná prostranství, ulice, zastávky hromadné dopravy apod.). Měl bych otázky k tomuto tématu zejména z pohledu znečišťování města odhazováním nedopalků: 1. Jaký je přístup magistrátu města k této otázce, existuje nějaká městská vyhláška upravující problematiku kouření a speciálně nedopalků? 2. Jsou případně někde definovány možné postihy pro ty osoby, které znečišťují veřejná prostranství odhazováním nedopalků, kdo a jak může takové případné sankce vůči viníkům uplatnit/vymáhat? 3. Mají Technické služby Jablonce představu o tom, jak účinně uklízet nedopalky z ulic a dalších prostranství (stávající komunální technika není schopna úspěšně si poradit s takovým úklidem zejména v případě dlážděných povrchů, trávníků)? Děkuji.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 15.2.2017 7:55:35
Dobrý den,
statutární město Jablonec nad Nisou speciální obecně závaznou vyhlášku k regulaci kouření na veřejných prostranstvích vydanou nemá. Nicméně problematiku kouření jako takového upravuje zák. č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, zejména § 8, kde jsou definovány veřejně přístupná místa se zákazem kouření (přístřešky zastávek MHD apod.).
Porušení takového zákazu lze sankcionovat jako přestupek dle § 30 odst.1 písm. m) zák. č. 200/1990 Sb., zákon o přestupcích tj. kouření na místech zákonem zakázaných.

Strážníci pokutují porušení § 30 zákona č. 200/1990 Sb. Za rok 2016 odhalili a řešili 46 přestupků dle tohoto zákona, jehož vybrané odstavce můžou strážníci řešit i v blokovém řízení.

Od 31.5.2017 účinnosti nový protikuřácký zákon, který kouření na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných místech dosti významně omezuje vč. příslušných sankcí.

Úklid nedopalků se dle povrchu a lokality řeší buď "vysavačem" na čtyřkolce, stejně jako psí exkrementy. Ten se ale používá pouze v letních měsících a za sucha. Nebo lopatou a smetákem.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz


< předchozí | 1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 157 158 159 160 161 162 163 [...] 180 [...] 200 [...] 220 [...] 240 [...] 260 [...] 280 [...] 300 [...] 320 [...] 340 [...] 360 [...] 380 [...] 392 | další >
load