Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky magistrátu. Zároveň slouží jako jakási znalostní databáze, ve které můžete již zodpovězené dotazy vyhledávat. Pro lepší přehlednost jsou jednotlivé příspěvky tříděny do několika kategorií.

Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři.

Další informace můžete také nalézt v odpovědích na dotazy podle zákona 106/1999 Sb.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
životní prostředí
30.8.2017 14:28:14
Dobrý den, prosím o odpověď na otázku, zda se může nekuřák v domě nějakým zákonným způsobem, tedy vymahatelně, dožadovat toho, aby sousedé nekouřili na balkonech a tak vlastně znemožňovali svým sousedům větrat a v těchto teplých dnech mít případně okna otevřená i přes den. Po návratu z práce domů totiž byt je obvykle jak hospoda před zákazem kouření v hospodách. Stačí jeden dva kuřáci v paneláku a ostatní jsou z toho nešťastní. Kuřáci totiž třeba nechtějí kouřit doma svým dětem a nebo drahým polovičkám-nekuřákům a tak to pouštějí do oken sousedům Je to hnus to čuchat. Doufáme, že se jednou dočkáme toho, co je uzákoněno ve Finsku a to, že je zákaz kouření a grilování na balkonech. Kuřáci mají přeci možnost si vyjít ven někam do parku a pod. a kouřit si tam. Sousedka je astmatik a ležící a nemůže si ani vyvětrat. Kuřákům je to jedno, ač byli požádáni o ohleduplnost.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 1.9.2017 10:14:50
Dobrý den,
Obtěžování sousedů cigaretovým kouřem z balkónů lze řešit několika možnými způsoby. Tyto níže shrnuji dle intenzity řešení:

[1] Domluva. Ta však bývá zřídkakdy úspěšná, jak píšete.
[2] S ohledem na skutečnost, že balkón je dle § 5 odst.1 f) nařízení vlády č. 366/2013 o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím, společnou součástí domu, byť ve výlučném užívaní konkrétního vlastníka jednotky, lze obmýšlet i způsob apelu na neobtěžování kouřem v rámci schůze SVJ popříp. upravit v domovním řádu.
[3] Kontaktování příslušného oddělení magistrátu s podáním stížnosti, že viník hrubě porušuje zásady občanského soužití dle zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.
[4] Podání tzv. sousedské žaloby. Obecně, vlastník věci je primárně povinen zdržet se všeho, co působí, že imise (například odpad, voda, kouř, prach, světlost, hluk atd., které negativně ovlivňují ostatní uživatele sousedních nemovitostí, obtěžují jiného vlastníka věci v míře nepřiměřené poměrům a podstatně omezují jeho obvyklé užívání nemovitosti. Obranou proti těmto imisím je tzv. sousedská žaloba. Tato žaloba je negatorní, tedy se dotčená osoba domáhá jak samotné nápravy, tak i zákazu činnosti, která jej obtěžuje. Žalobce však jako strana žalující musí prokázat, že se jedná o obtěžování v „ míře nepřiměřené poměrům“, které brání obvyklému užívání bytu. V daném případě to mohou být fotografie a svědecké výpovědi ostatních vlastníků (uživatelů) jednotek.

Mgr. Jiří Kučera, vedoucí právního odd., e-mail:kucera@mestojablonec.cz
Zasílání vydaných dokladů
Petra  |  29.8.2017 16:43:48
Dobrý den,

chtěla bych se zeptat, zda je možné si nechat vystavené doklady zaslat na jiný úřad v rámci ČR? O doklady jsem si žádala cca před 3 týdny, ale bohužel se mi nedaří se dostat do Jablonce v úředních hodinách, abych si doklady vyzvedla.

Děkuji za odpověď.

Hezký den.

Petra
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 30.8.2017 11:08:10
Dobrý den,
ze zákona je možné o vystavení OP a CD požádat i vyhotovené doklady převzít na kterémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností, ale pokud se úřad převzetí liší od úřadu, kde byly žádosti podány, musí být o to požádáno v žádosti. Pokud tak učiněno nebylo, lze změnu převzetí učinit pouze v taxativně stanovených případech (věznice, zdravotnická zařízení).
V těchto případech můžete využít pracovní sobotu, která je vždy první sobotu v měsíci. Ta nejbližší je 2. září od 8 do 12 hodin.

Vladislava Kakrdová, vedoucí odd. správních agend, e-mail: kakrdova@mestojablonec.cz
komunikace
9.8.2017 8:50:35
Dobrý den, často potkáváme na silnicích 1. třídy i nižší ( mimo cyklistické stezky) cyklisty, kteří mají s sebou malé děti. jedou obvykle za nimi a kdykoliv je míjíme snažíme se jet doslova " jako s hnojem"......nikdy člověk neví, co toho prcka napadne....jak je to vlastně s tím, že na silnicích se nesmějí pohybovat na kole malé děti. To už bylo pravidlo, že na silnici smějí malí cyklisté až od 12 let zrušeno ?
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 28.8.2017 9:23:28
Dobrý den,
o cyklistech pojednává §§ 57 a 58 zák. č. 361/2000 Sb., o silničním provozu. Dítě mladší 10 let smí na silnici jet na jízdním kole jen pod dohledem osoby starší 15 let, to neplatí pro jízdu na chodníku, cyklostezce a v obytné zóně. Pokud není úsek silnice osazen dopravní značkou , která zakazuje vjezd cyklistům a jízdu na jízdním kole, může cyklista silnici užívat.

Bc. Zdeněk Tomek, vedoucí odd. dopravně správních agend, e-mail: tomek@mestojablonec.cz

obnova značení přechodu pro chodce
JUDr. Jaroslav Sokol  |  6.8.2017 17:48:56
Obnovíte vodorovné značení na přechodu pro chodce u benzínové pumpy (Benzina) v Březové ulici, na příjezdu z Březové ulice k pumpě? Jsou zde ještě znatelné poslední 2 zbytky bílých pruhů, blíže k čerpadlům. Chodí tudy denně desítky až stovky lidí ze sídliště Šumava k Tescu, jiná cesta pro pěší zde v podstatě není. Není zde ani značka Přechod pro chodce, jen značka Jednosměrný provoz.Není tak chodci ani řidiči zřejmé, kdo má před kým přednost.
Jestli někdo rozhodl o zrušení přechodu, tak mě zajímá, kdo to byl a proč tak učinil.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 25.8.2017 12:25:02
Dobrý den,
vodorovné dopravní značení přechodu pro chodce (dále PPCH) na vjezdu a výjezdu k a od čerpací stanice UNIPETROL RPA, s.r.o. (Benzina) z ul. Březové město Jablonec n.N. historicky nikdy neprovádělo a v budoucnu ani provádět nemůže, jelikož se jedná PPCH umístěné na veřejně přístupných účelových komunikacích ve vlastnictví této společnosti (jejich soukromém pozemku). Případná obnova vodorovného a doplnění svislého dopravního značení je tedy v gesci vlastníka této čerpací stanice potažmo této účelové komunikace.

Ing. Martin Křivanec, odd. správa komunikací, e-mail: krivanec@mestojablonec.cz

Likvidace bojleru
Petr Dostál  |  9.8.2017 7:50:33
Dobrý den,
mohl bych se optat, kde v Jablonci n/N lze zlikvidovat bojler?
Děkuji!
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 25.8.2017 12:24:16
Dobrý den,
bojler můžete odvézt do Smetanovy 91, kde je shromaždiště nebezpečného odpadu a elektrozařízení. Provozní doba je po-pá 8-17 h. Pro obyvatele města, kteří platí za komunální odpad je služba zdarma. Kontaktní telefon: 483 312 403.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz
Rekonstrukce
Jaroslav Svačina  |  9.8.2017 15:38:00
Dobrý den , chci se zeptat jestli město náhodou v naší části ulice Budovatelů ( domy 17 , 19 , 21 )neplánuje nějakou rekonstrukci jak příjezdové cesty , zvýšení počtu parkovacích míst , kontejerová stání nebo zhotovení chodníku . Minulý týden se sice opravily díry v komunikaci ale celkově to tady vypadá dost nevzhledně . díky za odpověď
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 25.8.2017 11:37:55
Dobrý den,
bohužel na nejbližší období se rekonstrukce neplánuje.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz
Akce
22.8.2017 12:07:13
Nemám otázku,jen chci psát.
Byl jsem na akci v Praze pod šírým nebem.500m vzdušnou čarou od sídliště.A při koncertě ticho na onom sídlišti a nikdo si nestěžoval.A proč.Akce začala v 18.hodin,konec 22:30 a ve 22 ubráno na zvuku.A to hlavní,podium bylo směrem pryč od sídliště.Oprati akcí v Jablonci opak,Tady se začíná pozdě večer a podium do prostoru bydlících lidí. viz.Dobrá voda.V Praze ,byl dohled města!!!Prosím a to byl koncert Robbie Williams.
Další akce pivní slavnosti,jo super,že se něco děje.Ale na koho chcete nalákat Mírové náměstí skupiny kde se sejde pár lidí,protože to jsou skupiny beze jména.V eurocentru skupiny Brothers,Makule,který je problém najít na netu,Vladimír 518 od 18 hodin nevhodný pro svoji sprostou tvorbou a Buty od 22 hodin.Takže super!!Na tuto produkci určitě nalákáte lidi z LBC,Semil,Turnov,atd.Pak to tu je o slavnostech jako běžný den.Proč jezdí na slavnosti do Hejnic tisíce lidí z okolí?Tot otázka.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 25.8.2017 11:24:29
Dobrý den,
děkujeme za Váš názor.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz
Silnice Kunratice-Jablonec
Skalický  |  10.8.2017 13:14:26
Dobrý den, mohl bych se zeptat, zda-li se plánuje v rámci výstavby silnice Kunratice - Jablonec i rozšíření komunikace Československé armády okolo firmy Atrea / Jablotron- sklad? Děkuji Skalický.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 25.8.2017 11:20:52
Dobrý den,
rozšíření komunikace není v plánu.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz
jízdy zručnosti
Dušan pesser  |  16.8.2017 6:10:27
Dobrý den
Chtěl jsem se zeptat jestli má město nějaký volný prostor kde bych mohl uskutečnit jízdy zručnosti jedná se o pomalou jízdu mezi kužely pro 3 auta . Jde o to když si najdu nějaký prostor tak aby nás někdo nevyhodil. Chápu že mate důležitější věci k řešení ale budu rád za jakýkoliv tip .

Děkuji Pesser Dušan
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 25.8.2017 11:19:16
Dobrý den,
můžete si, pro tento účel pronajmout hřiště v Kokoníně, které využívají autoškoly pro cvičné účely. Obraťte se na kolegu Tomka, vedoucího odd. správních agend - e-mail: tomek@mestojablonec.cz, tel.: 483 357 730.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozvoa@mestojablonec.cz
propadající se silnice
17.8.2017 10:45:03
V ulici Saskova uprostřed mezi domy 21 a 22 poblíž poklopu se začíná propadat silnice, tato prohlubeň se stále zvětšuje.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 25.8.2017 11:16:40
Dobrý den,
děkujeme za Váš podnět, kolegové z odd. správa komunikací jej prověří.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz

Doplnění: jedná se o záležitost SčVK, mají situaci nahlášenou.
< předchozí | 1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 137 138 139 140 141 142 143 [...] 160 [...] 180 [...] 200 [...] 220 [...] 240 [...] 260 [...] 280 [...] 300 [...] 320 [...] 340 [...] 360 [...] 380 [...] 392 | další >
load