Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky magistrátu. Zároveň slouží jako jakási znalostní databáze, ve které můžete již zodpovězené dotazy vyhledávat. Pro lepší přehlednost jsou jednotlivé příspěvky tříděny do několika kategorií.

Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři.

Další informace můžete také nalézt v odpovědích na dotazy podle zákona 106/1999 Sb.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
Očkování proti vzteklině
Jiří Paulina  |  22.5.2017 20:57:22
Dobrý den,
nikde nemohu dohledat termíny očkování psů proti vzteklině pro rok 2017.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 23.5.2017 7:47:36
Dobrý den,
termíny očkování psů jsou uvedeny v květnovém čísle Jabloneckého měsíčníku na str. 8.
Očkování probíhá tento týden
Pondělí 22. 5. 2017
14.15 - 15.00 hod Jižní (Kokonín)
15.15 - 16.00 hod U Zbrojnice (Vrkoslavice)

Úterý 23. 5. 2017
13.30 – 14.00 hod hasičská zbrojnice (Proseč)
14.15 – 14.45 hod U Tenisu (Proseč)
15.00 – 16.00 hod hasičská zbrojnice (Paseky)

Středa 24. 5. 2017
10.00 – 12.00 hod Ještědská (MVDr.Baudyš)
13.30 – 14.15 hod Čajkovského (Rýnovice)
14.45 – 15.45 hod Mládí (Mšeno)

Čtvrtek 25. 5. 2017
10.00 – 12.00 hod Ještědská (MVDr.Baudyš)
14.00 – 16.00 hod Ještědská (MVDr.Baudyš)

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz
Zastávka u Remize s bezdomovcem
Jana Nováková  |  16.5.2017 9:00:48
Dobrý den, ráda bych věděla, jak dlouho ještě bude každý, kdo přijíždí do Jablonce a kdo chce používat MHD zastávku u Remize bude muset snášet pohled a zápach na haldy odpadku a bezdomovce, který se zde zabydlel.Nechápu, jak je možné, že tento člověk zde již 3týdny "bydlí" a město ani majitel zastávky s tím nic nedělá. Proč městská policie ho nikam nevykáže?
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 22.5.2017 9:39:38
Dobrý den,
vykázat někoho z místa či z města bohužel není tak jednoduché, jak to vypadá. Ze zákona to není možné. Máte pravdu, zastávka byla ostudou města. Nicméně s pánem, který na ní přebýval pracovali jak sociální pracovníci, tak strážníci městské policie. Pokud tam chce být, tak tam prostě je. Do azylového domu může odejít pouze dobrovolně. Nepořádek po něm uklízí město, jelikož přinutit, aby po sobě uklidil, ho nemůžeme (není jak) a ukládat mu pokuty, které jsou nevymahatelné, nemá smysl, jen to přináší administrativní zátěž na úřad. V současné době se bude zastávka opravovat a je uklizená.
Bezdomovectví je obtížně řešitelný problém většiny větších měst, na tom se ostatně shodli i ředitelé městských policií, kteří se v Jablonci sešli na svém každoročním kolegiu.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz
Realizace jižní tangenty, silnice odnikud nikam, co tak přeložit R10
Lubomír Krátký  |  9.5.2017 10:35:03

Dobrý den, chtěl bych se zeptat jak vážně to město myslí s realizací jižní tangenty. Délejak 40 let se o to pokouší a pořád na prázdno. Nerozumím, proč do územních plánů obkreslujete něco co nedokázalo oslovit stát na tolik, aby tu miliardu a půl do toho dalo...ono když se na to podíváte, tak ta jižní tangenta je odnkud nikam zejména o tom,že Nová Ves n.N dříve řekla, že pokračování té "malůvky" na mapě na svém katastru nechce.
MĚLI BY JSTE HLEDAT JINÉ ŘEŠENÍ, KTERÉ MÁ ŠANCI NA REALIZACI a to by bylo třeba připojení Jablonce na R10. Propojt desetitisícové město Tanvala má asi větší víznam než rozpůlit Novou Ves čímž by se dojezdové časy zkrátily a ještě by se vyřešily serpentýny nad Ž.Brodem a nejslabší místo na R10 průjezd Ž.Brodem
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 10.5.2017 14:49:44
Dobrý den,
město má povinnost v územním plánu vymezit koridor pro rozšíření a napojení silniční sítě silnic I. třídy v Libereckém kraji. Trasu má vymezenou ve svém územním plánu i Nová Ves nad Nisou. Při trasování liniových staveb se zvažuje mnoho aspektů, mimo jiné i morfologie a vlastnické vztahy dotčených pozemků.
I v novém územním plánu, který bude 18. 5. předložen zastupitelům ke schválení, se s trasou jižní tangenty počítá.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz
knihovna
čtenářka  |  28.4.2017 14:40:26
Dobrý den, neuvažuje město o rozšíření prostor Okresní knihovny - myslím místa, kde si čtenáři vybírají knížky ? Prostor je značně stísněný a pokud by město vlastnilo vedlejší budovu, mohly by se prostory knihovny krásně rozšířit. Taky by mě zajímalo, zda by nebylo dobré, aby důchodci nemuseli platit tak vysoký poplatek, když v Liberecké vědecké knihovně neplatí od 70 let nic a taky to vyjdou.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 10.5.2017 14:43:34
Dobrý den,
spíš než rozšíření se v současné době věnujeme plánům na obnovu současného stavu budovy, výměnu oken a rekonstrukci audiovizuálního sálu.
O úpravě výše poplatků se aktuálně neuvažuje, senioři, stejně jako studenti a držitelé průkazů ZTP platí 140 Kč za rok, přičemž běžný poplatek je 240 Kč/rok. Uvážíme-li ceny knih, není tato částka nijak vysoká.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz
knihovna
Hanáková  |  9.5.2017 20:40:22
Dojde k nějakému rozšíření knihovny ? A bude snížen poplatek pro důchodce ? V Liberecké důchodci neplatí a knihovnu mají jistě na provoz dražší.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 10.5.2017 14:42:10
Dobrý den,
spíš než rozšíření se v současné době věnujeme plánům na obnovu současného stavu budovy, výměně oken a rekonstrukci audiovizuálního sálu.
O úpravě výše poplatků se aktuálně neuvažuje, senioři, stejně jako studenti a držitelé průkazů ZTP platí 140 Kč za rok, přičemž běžný poplatek je 240 Kč/rok. Uvážíme-li ceny knih, není tato částka nijak vysoká.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz
Olympijský park 2018 v Jablonci
Karel Janák  |  23.4.2017 14:12:11

Dobrý den,
z tisku jsem se dozvěděl, že se uvažuje s kandidaturou města na Olympijský park 2018.
Kdy bude jasno, že je přiklepnutý Jablonci a jak se postupuje v této věci i co se týká místa kde by Olympjský park měl být realizován...asi nejběžnější by napadlo Taivan a okolí přehrady...mělo by to být zkrátka ve městě aby to bylo i dostupné.

Domnívám se, že explicitně se ukáže, že mít lávku přes zátoku mezi Taivanem a Slunečními lázněmi by bylo určitě přínosné ale i to kolik by to stálo...vzhledem k praxi že rozpočet se schvaluje až v Únoru což je už pozdě.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 10.5.2017 11:48:59
Dobrý den,
zatím je vše stále ve fázi jednání. Jsou k dispozici od českého olympijského svazu podmínky a pravidla, na jejichž základě by měl olympijský park fungovat. Tak, jak je to nastavené, pravděpodobně nebude Jablonec schopen podmínky splnit. Bylo by to hezké, ale faktorů je zkrátka příliš mnoho. Vše ale je ještě otevřené a dosud nebyl stanoven ze strany olympijského výboru žádný termín.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz
S banánovou slupkou do sběrného dvora nikdo nepoběží
Kamil Domanský  |  25.4.2017 7:54:26

Dobrý den,
domnívám se, že kontainéry na bioodpad jsou ve městě potřeba stejně tak třídit odpad, to že město nemá bioplynopvou stanici kde by "zhmotnila" bioodpad je věcí druhou a je to škoda.....domnívám se, že by Jablonečané měl mít možnost třídit, bioodpad když si to přejí popřípadě mít kompostery které sice neřeší sídliště, kde je největší koncentrace odpadu.
Vytřídit odpad můžou sami lidi a o to je to levnější je však potřeba mít systém technologii na využítí odpadu a to už je zkrátka problém v Jablonci
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 10.5.2017 11:44:26
Dobrý den,
problematika bioodpadu se nevztahuje na pouhé třídění, je také nutné tento odpad vhodným způsobem likvidovat.
Ideálním způsobem likvidace bioodpadu je ukládání na kompostu na vlastní zahradě. Město žádalo o dotaci na pořízení kompostérů pro občany Jablonce. Prozatím čekáme, jestli bude dotace schválena.
Co se týká občanů, kteří nemají vlastní zahradu nebo nechtějí kompostovat, je situace složitější právě kvůli likvidaci. Jablonec je v obtížné situaci, co se týče odvozu bioodpadu, protože nejbližší zařízení, kam by se daly odpady odvážet je 45 km daleko, což je neekonomické, ale i dosti neekologické. Proto prozatím neuvažujeme o pořízení hnědých popelnic na bioodpad. Nabízíme možnost sběru neomezeného množství bioodpadu na třech sběrných dvorech města - Proseč, Belgická a Dalešická. Další možností je odevzdání do velkoobjemových kontejnerů, to se ale týká spíše než běžného kuchyňského dopadu, odpadu o větším objemu (tráva, větve, listí aj.). V letošním roce budou velkoobjemové kontejnery přistaveny ještě v těchto termínech: 10.6., 4.11. a 11.11.
Do budoucna se uvažuje o přemístění sběrného dvora z Proseče do areálu Brandl a o zřízení kompostárny, do té doby zůstane nakládání s bioodpadem v současných parametrech.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz
Hřiště Nová Pašířská
Nina  |  3.5.2017 17:34:13
Zhlédla jsem rozhovor pana Pletichy na RTM a pěkně mě to zvedlo ze židle. Toto hřiště není vůbec mezi generační problém, to je problém od samého začátku jako takový. Moje otázka zní zda se někdy dočkají obyvatelé důstojného bydlení a bude se to nějak řešit? Velice ráda byt prodám panu Pletichovi, aby věděl zač je toho loket. Mít hlučnou klec 10m od balkonů na jižní straně, kde mají všichni obyvatelé obývací pokoje a ložnice je fakt paráda. Pracující člověk přijde unavený z práce a chce si odpočinout což je zcela nemožné , nedá za celé odpoledne ani celý víkend vyvětrat, jsou i znehodnocené ceny bytů. To vše je pánům radním jedno, ale co je vrchol, že už se to začíná i odrážen na zdraví lidí. Je prokázáno, že hluk a stres poškozuje zdraví. Tak otázka znova zní co s tím uděláte?
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 10.5.2017 11:37:29
Dobrý den,
hřiště je skutečně problémem od samého začátku. Chápeme výhrady vaše i Vašich sousedů a snažíme se najít vhodné místo k přestěhování hřiště tak, aby nedošlo ke zbytečnému "vyhození" peněz za jeho vybudování. Ještě chvíli vydržte.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail hozova@mestojablonec.cz
Platba za organizaci architektonické soutěže
Jakub Sejkora  |  3.5.2017 23:11:22
Dobrý den,
rád bych se zeptal na okolnosti týkající se organizace architektonicko urbanistické soutěže o návrh na multimodální terminál veřejné dopravy v centru Jablonce nad Nisou.
Přímo zadanou zakázkou (http://www.mestojablonec.cz/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=32282&slozka=35&detail_claim=12791&) byla vybrána společnost MOBA studio s.r.o. Na výše zmíněném odkazu zakázky se píše, že tak bylo učiněno na základě jednání rady města. To z dostupných zdrojů souhlasí. Nejsou ale dohledatelné žádné důvody. Ty jsem hledal v záznamu z jednání zastupitelstva, kde jednání zastupitelstva města zazněl argument, že cena za celou přípravu projektu není vysoká, že reflektuje standardy ČKA a celé to vyznělo jako výhružka, aby to „nedopadlo jako v Liberci“. ČKA přitom svými standardy upravuje pouze ceny a odměny účastníků, nikoliv cenu organizace soutěže, pokud mi je dobře známo. Studováním materiálů na webu ČKA jsem se vůbec dočetl zajímavé informace…

Rád bych se tak zeptal, proč statutární město Jablonec nad Nisou neorganizuje tuto soutěž samo? Vždyť ČKA má na svých webových stránkách zcela podrobný návod a informace, jak tyto soutěže realizovat (https://www.cka.cz/cs/souteze/jak-pripravit-soutez). Dokonce nabízí BEZPLATNOU pomoc s jejich přípravou! (https://www.cka.cz/cs/souteze/jak-pripravit-soutez/konzultace-cka-k-soutezim). Proč statutární město Jablonec nad Nisou zaplatí 1 149 500 Kč za něco, co by byl schopný vyřešit řadový zaměstnanec s bezplatnou (= 0 Kč) pomocí ČKA? Nebo, když už by měla tato služba být outsourcována, tak proč zakázka nebyla soutěžena řádně jako standardní veřejná zakázka malého rozsahu s požadavky na kvalifikaci upravenými tak, aby se mohla přihlásit pouze kvalifikovaná firma?

Děkuji,
Jakub Sejkora
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 10.5.2017 11:34:48
Dobrý den,
jde o složitou a vysoce odbornou problematiku. Organizace veřejné zakázky formou soutěže na návrh, která musí vyhovět zákonu o veřejných zakázkách, zákonu o obcích, stavovským předpisům ČKA, podmínkám dotačních programů a výzev, z nichž má být projekt financován, je věc složitá a časově i odborně náročná. To jsou důvody, proč město neorganizuje soutěž samo.

Schválený soutěžní řád ČKA zveřejněný na jejich webu obsahuje procesní chyby a nelze na něj spoléhat, ani podle něj bezvýhradně postupovat.

„Řadový“ zaměstnanec rozhodně sám není schopen tuto záležitost zvládnout. A je vůbec otázkou, co si pod pojmem „řadový zaměstnanec“ představujete. Úředníci územního samosprávného celku mají své specializace, podrobují se zkoušce odborné způsobilosti. Organizace veřejné zakázky formou soutěže na návrh, navíc formou architektonické soutěže, je multidisciplinární záležitost přesahující rozsah kapacity magistrátu.
Nelze se spoléhat ani na pomoc ČKA, neboť ČKA je zaměřená pouze na část celé problematiky bez odpovídajícího vnímání ostatních souvislostí zejména z právního a finančního prostředí, v němž se statutární město Jablonec nad Nisou jako zadavatel a vyhlašovatel soutěže pohybuje.

Jedná se o expertní zakázku, kdy je rozhodující odbornost a zkušenosti. Proto byl zvolen tento postup přímého zadání v souladu s platnou legislativou subjektu, u nějž je důvodné očekávání, že ve spolupráci záležitost zdárně zvládne.

Lukáš Pleticha, náměstek primátora pro územní a hospodářský rozvoj, e-mail: pleticha@mestojablonec.cz
Dopravní info - práce na silnici z JBC do Prahy
jarda V.  |  4.5.2017 11:48:55
Dobrý den, mohl bych požádat o informaci co se bude půl roku budovat na silnici při výjezdu z JBC na Prahu? Děkuji
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 10.5.2017 11:28:42
Dobrý den,
to je otázka na Krajský úřad Libereckého kraje (KÚLK), nebo spíš na Krajskou správu komunikací LK (KSSLK), silnice není v majetku města. Pokud vím, jedná se mimo jiné o úpravu jízdních pruhů za účelem zvýšení bezpečnosti v tomto úseku. Pro více informací doporučuji obrátit se na odbor dopravy KÚLK.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz
< předchozí | 1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 137 138 139 140 141 142 143 [...] 160 [...] 180 [...] 200 [...] 220 [...] 240 [...] 260 [...] 280 [...] 300 [...] 320 [...] 340 [...] 360 [...] 380 [...] 383 | další >
load