Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky magistrátu. Zároveň slouží jako jakási znalostní databáze, ve které můžete již zodpovězené dotazy vyhledávat. Pro lepší přehlednost jsou jednotlivé příspěvky tříděny do několika kategorií.

Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři.

Další informace můžete také nalézt v odpovědích na dotazy podle zákona 106/1999 Sb.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
stání v křižovatce
24.4.2018 10:22:33
Dobrý den, musím dát za pravdu paní Hozové, když kolikrát může na dotaz odpovědět jen prohlášením " je to v lidech". je to svatá pravda. To co denně vidíme a zažíváme jako řidiči v JBC to hlava nebere. např. náš strážník na Šumavě pravidelně kontroluje výjezd z Křišťálové do ulice Na Šumavě, ale přesto tam přeci nemůže stát věčně a tak toho různá paka využívají a parkují těsně u výjezdu u Spirály. My co vyjíždíme z Křišťálové se vystavujeme nebezpečí, že ( ač jsme pozorní) můžeme přijít o předek auta, protože přes zaparkovaná auta není vidět. Možná by bylo dobré, kdyby pan doktor Matek seznámil nějakým vyvěšením informace v čekárně a nebo jinak své klienty, aby svá auta zaparkovali tak, aby to nebylo v rozporu s vyhláškou. A že jsou lidé bezohlední - o tom svědčí mnoho situací v úzkých ulicích, kde je průjezd jen na jedno auto a přesto si to klidně někdo zaparkuje a tomto průjezdu, sedí v autě ( v tom lepším případě) a nebo klidně odejde od vozu. Jako včera v Křišťálové. Odjížděli jsme od známých a před prostředním panelákem stálo auto, řidička se bavila s nějakou známou a vůbec jí nevadilo, že za ní stojí už 3 auta, která potřebují projet. Nereagovala ani na probliknutí ani na krátké zatroubení. Pohodička. Kdyby byl člověk pruďas, tak jí jednu vrazí. No nejsem jistě sám, kdo má tyto zážitky. prostě pár debilů a ignorantů nám ztrpčuje život. Tož tak....omlouvám se, že zabírám místo v "otázkách a odpovědích", ale muselo to ven. zejména při pohledu na opět zaparkované auto v křižovatce.....
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 3.5.2018 14:23:39
Dobrý den,
děkujeme za názor.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz
Horní Dobrá Voda ul. Sokolovská
Rudolf Dlouhý  |  24.4.2018 13:36:55
Připojuji se k příspěvku o velké dopravní zatíženosti ul. Sokolovská na Horní Dobré Vodě. Dodávám, že je zde také zákaz vjezdu nákladních vozidel, který NIKDO nerespektuje, tak jako stanovenou rychlost. Navíc z odbočení od Rychnova tento zákaz spatří řidič nákladního vozidla až při vjezdu do této ulice a pak vycouvání by bylo nebezpečné, pro projíždějící vozidla směrem na Jablonec nad Nisou. Postačilo by to řešit dopravní značkou, zákaz odbočení. Jinak ulicí Sokolovskou jsou vedeny cyklostezky a je zde velký pohyb turistů i na vyhlídku u lyžarského vleku. Chodník, který by byl velice vhodný zde není, krajnice jsou nezpevněné a vymleté! Chodci nemají kde uhýbat. Rovněž v některých místech u retarderů je vozovka tak úzká, že se zde nevyhnou ani dvě osobní vozidla. O situaci v zimním provozu se nelze ani zmiňovat, je to horor!Tuto situaci by jistě zklidnila dopravní značka průjezd zakázán, ale o technické parametry této silnice by se měl někdo zajímat.
Děkuji Rudolf Dlouhý
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 3.5.2018 14:20:07
Dobrý den,
děkujeme za podnět.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz
Městská Policie jezdí do zákazu vjezdu pro motorová vozidla Za Hrází 6 neoprávněný zábor veřejného prostranství pro parkování
Kamil Stašek  |  22.4.2018 18:50:24
Dobrý den,
včera 21.4 po 19h jsem viděl motorizovanou hlídku jak vjíždí do zákazu vjezdu pro motorová vozidla, hlídka neměla zapnutý výstražní maják, tudíž bych řekl, že tam nemají proč vjíždět. Jedná se o ulici Za Hrází, kde platí zákaz vjezdu pro motorová vozidla, tudíž určitě není správný postup, že Policie nerespektuje zákazovou značku.
Myslím, že značky které si tam na vlastní popud instaluje spolu s PČR, si sama instaluje platí i pro ni.
A když už jsme u toho, tak by mi někdo mohl vysvětlit, proč je povolen vjezd motorovým vozidlům, dodatkovou tabulkou k objektu Sauny, kterou provozuje město ve svém majetku.
Problém bych viděl v tom, že neexistuje objektivní podmínečný důvod, proč by auta měla povolení pro zajíždění k této provozovně, protože není splněn základní požadavek na zřízení parkovacího místa.
Dle mého je toto celé neoprávněný požadavek majitele a provozovatele Sauny.
Následkem čehož se parkuje na veřejném prostranství které není parkovištěm a nikdy nebylo, přesto tam parkují auta a zimní údržba je prováděna shrnováním mimo jiné zeminy. Jako nezpevněný veřejný prostor v době dešťů se toto zabahněné místo používá směle k parkování. Přičemž toto místo trpí cílenou erozí.
Jak je možné, že odbor životního prostředí vůbec vydal povolení k využívání této lokality, pro parkování?

Děkuji za odpověď
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 3.5.2018 14:17:21
Dobrý den,
vjezd na předmětnou pozemní komunikaci v ulici Za Hrází v Jablonci nad Nisou je osazen dopravní značkou č. B11 zákaz vjezdu všech motorových vozidel s dodatkovou tabulí č. E13 s vymezením vozidel, pro které dopravní značka neplatí. Vozidla městské policie patří do vozidel dopravní obsluhy, pro které uvedená značka neplatí, tzn. že sem mohou vjet. Účelem jízdy strážníků bylo prověření oznámení občana přijatého 21. dubna 2018 v 19:16 hod.
Příloha č. 6 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.
E 13 Text nebo symbol
Je-li na dodatkové tabulce použit text s výrazem „dopravní obsluha“, rozumí se tím vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby, vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, vozidla taxislužby a vozidla, jejichž řidiči, provozovatelé nebo přepravované osoby mají v místech za značkou bydliště, ubytování, sídlo nebo nemovitost.

Ve věci stanovení dopravního značení na pozemní komunikaci uvádím, že městská policie není příslušným správním orgánem či dotčeným orgánem dle zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění posledních předpisů, který stanoví dopravní značení. Žádost podává ten, v jehož zájmu nebo kvůli jehož činnosti má být místní nebo přechodná úprava provozu stanovena.

Mgr. Luboš Raisner, ředitel MP Jablonec nad Nisou, e-mail: raisner@mestojablonec.cz
Odpadky u dětského hřiště
Jan  |  2.5.2018 13:38:05
Dobrý den, rád bych nahlásil opakované vyhazování odpadků v blízkosti dětského hřiště mezi budovami Soliter a paneláky v Sadové.
Týden co týden jsou přímo za budovou Soliteru vysypávány nové odpadky, které pak musejí uklízet jiní (zřejmě TSJ).
V případě zájmu o odchyt tohoto "dobytka" bych rád nabídl i svou pomoc a to možnost kontroly daného místa několikrát za den.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 3.5.2018 14:14:58
Dobrý den,
děkujeme Vám za ochotu a vážíme si Vaší iniciativy. Doporučuji při spatření takovéto osoby neprodleně volat linku 156 a případně udělat foto či si zapsat registrační značku vozidla, z kterého se odpad vykládá. Možná se bude jednat o nám či správnímu orgánu známou osobu. V každém případě nám Vaše aktivní pomoc pomůže omezit tento uvedený nešvar.

Mgr. Luboš Raisner, ředitel MP, e-mail: raisner@mestojablonec.cz
Dotaz na důvod k umístění dopravní značky
Josef Olbricht  |  13.4.2018 14:14:59
Dobrý den,

Můžete mi sdělit jaký byl „ jiný důležitý veřejný zájem“ (ve smyslu ustanovení § 78, odst.2), Zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb.) pro umístění dopravního značení na silnici III/29029 (ul. Palackého) u objektu e.č. 47 k.ú. Mšeno nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou?
Konkrétně se jedná o DZ B 29 Zákaz stání –PO – PÁ 6 – 18 h s dodatkovými tabulkami - délka úseku „10 m“ a „Mimo zásobování“.
Po téměř roce od umístění dopravní značky, je zřejmé, že zde zastavují „zásobovací„ vozidla pouze cca 2x týdně. Zásobování prodejny pekařství je prováděno z chodníku (jako to bylo vždy), prodejna TO-Maso je mimo provoz a její firemní vozidla, v denní době, parkují na přilehlém chodníku.
Naopak obyvatelé přilehlých domů, návštěvníci pizzerie a klienti zubařské kliniky (včetně jejich zaměstnanců) mají v denní době omezené parkování.
Děkuji předem za odpověď.
Hezký den.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 3.5.2018 14:11:22
Dobrý den,
jedná se o úsek na silnici III/29029 (ul. Palackého) ve Mšeně nad Nisou v místech před trvalou zástavbou s bydlením a ve spodní části s prodejnami, který z velké části využívají řidiči k parkování. Vzhledem k tomu, že prodejny nelze jinudy zásobovat, požádala spolčenost To.maso – Tomáš Duba s.r.o. o stanovení místní úpravy provozu na PK. V případě společnosti To.maso – Tomáš Duba s.r.o byl v provozovně zrušen prodej masa, ale výroba a rozvážka pokrmů pokračuje. V průběhu řízení bylo jednáno rovněž se zástupcem sousední prodejny, který rovněž nemá jinou možnost zásobování. Ke zveřejněnému návrhu na opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci obdržel správní úřad připomínky. Správní úřad ve spolupráci s policií a žadatelem podaný návrh v souvislosti s předmětnými námitkami posoudil, opravil v rozsahu jak je níže uvedeno a opravený návrh opatření obecné povahy znovu vyvěsil na úřední desce, kdy mohli oprávněné osoby podat připomínky nebo námitky v termínu do 30 dnů ode dne zveřejnění. K novému návrhu opatření obecné povahy nebyly uplatněny žádné námitky či připomínky. Dohled nad dodržováním pravidel silničního provozu je v kompetenci příslušného orgánu Policie ČR, případně MP.

Marie Košťáková, odd. dopravní a silniční, e-mail: kostakova@mestojablonec.cz
Hřiště Nová Pasířská
Karel  |  25.4.2018 10:09:38
Děkuji za rychlou odpověď. Ještě jeden dotaz: nebylo by na zvážení také třeba mobilní wc?
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 3.5.2018 14:07:52
Dobrý den,
o tomto se v současné době neuvažuje.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz
Setkání s občany 2018
25.4.2018 11:10:32
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, proč ještě nejsou uveřejněny zprávy ze setkání s občany, je to už déle jak měsíc a určitě je zajímavé si přečíst, co které občany v oblastech města trápí.
Děkuji
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 3.5.2018 14:06:48
Dobrý den,
zápisy ze setkání se postupně zpracovávají, doplňují o odpovědi, na které se přímo na setkání nedostalo a budou také vyvěšeny na webu města v sekci Setkání s občany. V současné době schází pouze zápisy ze dvou posledních setkání, v Rýnovicích a v centru města, která se uskutečnila ve druhé polovině měsíce dubna.
Děkujeme za strpení.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz
Prožezávání stromů - Opletalova ulice
Jana Koudelková  |  26.4.2018 13:47:24
Bydlím v Opletalově ulici přes 30 let a v poslední době jsou stromy prořezávány úplně jinak - netvoří kulatou korunu, jak tomu bývalo dříve, ale nechávají se dlouhé vrchní větve čnící do nebe.
Je to velmi smutné i pobuřující, pozorovat neodborné zásahy.
Proč tomu tak je?
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 3.5.2018 14:01:02
Dobrý den,
v Opletalově ulici tvoří alej jasany, pravděpodobně kultivar Globosum, který má přibližně kulovitý tvar koruny. Není tedy nutné stromy řezat proto, aby měly kulovitou korunu. Teď pouze odstraňujeme větve suché, zlomené, jde o tzv. bezpečnostní řez. Neodborným zásahem by naopak bylo, kdybychom u tohoto kultivaru zbytečným řezem vytvářeli velké množství ran. Jde o staré stromy, které podél komunikace poměrně trpí a s každým zásahem se hůř vyrovnávají, proto se snažíme řezat co nejméně.

Ing. Štěpánka Gaislerová, odd. správa veřejné zeleně, e-mail:gaislerova@mestojabloenc.cz
Počítá se s rekonstrukcí střechy bazénu s rekuperací vlhkosti a odparu chlóru?
26.4.2018 14:08:11
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda při rekonstrukci střechy městského bazénu se počítá s rekuperací vlhkosti a odparu chlóru, jenž v bazénu vzniká a sráží se na vnitřních konstrukcích bazénu, následkem čehož se životnost střechy snižuje.
V 85. roce ještě rekuperace nebyla známá a tak předpokládám, že se tak nestalo v dřívější době.

Děkuji za odpověď

Petr Adler
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 3.5.2018 13:56:27
Dobrý den,
vzhledem k náročnosti opravy střechy, byly opravy na plaveckém bazénu rozděleny do dvou etap.
V první etapě mimo jiné se opravuje střecha a obvodový prosklený plášť.
Ještě letos bude zadána II.etapa oprav vzduchotechniky a navazujících prací, a to ve zpracování projekčních prací.
V příštím roce se plánují tyto opravy zrealizovat.

Jiří Cvrček, odd. správa majetku města, e-mail: cvrcek@mestojablonec.cz
Kanalizace Arbesova
Pavlína Dočekalová  |  27.4.2018 8:22:46
Dobrý den, chtěla bych vědět jak bude probíhat odkanalizování ulice Arbesova, kde bydlím Kdy se začně? Jak se budeme dostávat k domům? Nebyli jsme o této akci vůbec informováni. Děkuji za odpověď.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 3.5.2018 13:52:47
Dobrý den,
informace o rekonstrukci a budování kanalizace naleznete v tiskové zprávě z 27. 4. 2018 - https://www.mestojablonec.cz/redakce/index.php?clanek=37939&lanG=cs&xuser=700833996753638018&slozka=238

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz
< předchozí | 1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 117 118 119 120 121 122 123 [...] 140 [...] 160 [...] 180 [...] 200 [...] 220 [...] 240 [...] 260 [...] 280 [...] 300 [...] 320 [...] 340 [...] 360 [...] 380 [...] 392 | další >
load