Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky magistrátu. Zároveň slouží jako jakási znalostní databáze, ve které můžete již zodpovězené dotazy vyhledávat. Pro lepší přehlednost jsou jednotlivé příspěvky tříděny do několika kategorií.

Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři.

Další informace můžete také nalézt v odpovědích na dotazy podle zákona 106/1999 Sb.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
Svatba v zahraničí
Vaclav Vidner  |  21.8.2018 22:50:13
Dobrý den,

narodil jsem se v Jablonci, žiji v Anglii a plánuji uzavřít sňatek v Polsku s občankou polské národnosti. Polský úřad po mně vyžaduje potvrzení o způsobilosti uzavřít sňatek v zahraničí. Mohu toto dostat přímo na úřadu v Jablonci, nebo v Brně? Jak dlouho je tento platný? Mohu o tento zažádat /odebrat i přes internet, nebo musím být osobně na úřadě? Jsou k tomuto potřeba i jiné dokumenty, např rozvod?

Mnohokrát děkuji
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 22.8.2018 10:59:54
Dobrý den,
vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství vydá matriční úřad v místě Vašeho trvalého pobytu v ČR (nebo posledního trvalého pobytu v ČR). K žádosti předkládáte svůj platný OP nebo CD, rodný list, rozsudek o rozvodu jen v případě, že nebude Váš záznam o rozvodu veden v centrálních registrech evidence obyvatel. Poplatek, který se platí v hotovosti přímo na matrice je 500,- Kč. O vydání právní způsobilosti musíte požádat osobně Vy nebo Váš zplnomocněný zástupce na základě ověřené plné moci. Žádost nelze podat přes internet, pouze pokud máte zřízenou datovou schránku se zaručeným elektronickým podpisem. Platnost tohoto dokladu o právní způsobilosti je 6 měsíců od data vydání, do té doby musí být manželství uzavřeno.
Polské úřady po Vás mohou chtít dále nový rodný list, o ten si musíte požádat v místě narození a stojí 100,- Kč.
Všechny vydané doklady v ČR a předkládané v Polsku musí být přeloženy do polštiny.
Na závěr Vás ještě upozorňuji, že po uzavření manželství v Polsku jste jako státní občan ČR povinen požádat v ČR o vydání českého oddacího listu a to prostřednictvím Zvláštní matriky v Brně. Viz informace v našich životních situacích „Zápis manželství uzavřeného v cizině do Zvláštní matriky v Brně“ - v odkazu níže.

Pavlína Halbichová, matrikářka, oddělení matriky a ověřování, e-mail: halbichova@mestojablonec.cz
Související životní situace: Zápis manželství uzavřeného v cizině do Zvláštní matriky v Brně
Co je nutne za dokumenty pro povoleni vodovodni pripojky v Bedrichove
Klara Bannatyne  |  17.8.2018 22:51:12
Dobry den,

rada bych Vas touto formou pozadala o pomoc. Vlastnim chalupu v Bedrichove a nyni mam zde moznost se pripojit na vodovodni rad. Jiz mam vypracovanou Projektovou dokumentaci a take pozitivni vyjadreni od SCVK. Nyni uplne tapu, ktere dalsi povoleni a formulare je nutne dale dolozit a kam. Chalupa se nachazi do 50ti metru.

Predem moc dekuji za Vasi brzkou odpoved,

Klara Bannatyne
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 20.8.2018 17:12:02
Dobrý den,
stavbu lze realizovat na základě územního souhlasu – žádost se podává na formuláři „Oznámení záměru“. Můžete stáhnout na webu města - Magistrát - Dokumenty - Formuláře - Stavební úřad (https://www.mestojablonec.cz/redakce/index.php?clanek=237&xuser=252762076821303419&lanG=cs&slozka=23&xsekce=220)

K žádosti je nutno doložit, kromě dokumentace:
- Souhlas vlastníků dotčených pozemků (pokud se jedná o jiné osoby, než je žadatel), souhlas musí být vyznačen na situačním výkresu,
- Souhlas vlastníků sousedních pozemků, pokud bude přípojka vedena ve vzdálenosti menší než 2 m od těchto pozemků, souhlas musí být rovněž vyznačen na situačním výkresu,
- Stanoviska vlastníků veřejné technické infrastruktury k podmínkám dotčených ochranných pásem, v daném případě:
o Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,
o ČEZ Distribuce, a. s.,
- Souhlasná závazná stanoviska dotčených orgánů, v daném případě:
o Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí a státní památkové péče,
o Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Regionální pracoviště Liberecko

Vladimír Kraus, Stavební úřad Jablonec nad Nisou, kraus@mestojablonec.cz
Úprava zeleně ul.Jitřní
Martina  |  13.8.2018 20:56:48
Dobrý den,chci se zeptat,kdo řeší úpravu zeleně v Jablonci nad Nisou,konkrétně sídliště Šumava ul Jitřní. Keře-stromy kolem domů jsou přerostlé,zasahují do výhledu prvních pater obytných domů,nehledě nato,že je tady pískoviště,kam bych dítě nikdy nepustila,přerostlé stromy poskytují dostateční prostor pro feťáky a jiné individua,které se zde zdržují. Když lze udržovat jiné lokality,proč to nejde i na Šumavě?V plánované revitalizaci sídliště Šumava se počítá s navýšením plochy zeleně,jak to bude vypadat pak,když už nyní nejsou finance na údržbu?Odpověď,že město nemá peníze,mě fakt zvedá ze židle,děkuji!
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 17.8.2018 12:41:12
Dobrý den,
v současné době Ing. Gaislerová, vedoucí odd. správa veřejné zeleně jedná s místopředsedou Společenství vlastníků Jitřní 12 – 14 (SVJ) o úpravách keřů v okolí uvedeného objektu. Zásahy, které SVJ požaduje, se provádějí v období vegetačního klidu, tj. přibližně od října, a po dohodě s místopředsedou budou na podzim provedeny. Vzhledem k tomu, že k revitalizaci sídliště bude docházet postupně v několika etapách a nedá se v souvislosti s tím předpokládat okamžité řešení, došlo k dohodě se zástupcem SVJ na požadovaných zásazích ještě letos.
Pokud Váš dotaz směřuje k jiné lokalitě, doporučuji postupovat stejně jako SVJ Jitřní 12-14 a nejprve se dohodněte se svými sousedy, o jaké zásahy do zeleně máte zájem. Velmi to usnadní práci i jednání na úřadě. Často se totiž stává, že každý ze sousedů má odlišnou představu o úpravě bezprostředního okolí domu. Teprve pokud se většina obyvatel shodne na určitém řešení, kontaktujte odd. veřejné zeleně, Ing. Gaislerovou (e-mail: gaislerova@mestojablonec.cz, tel 483 357 186).

Revitalizaci sídliště Šumava má na starosti odd. investiční výstavby magistrátu, ale domnívám se, že pro lokalitu Jitřní nejsou zatím zpracovány žádné dílčí projekty, z kterých by bylo jasné, že dojde k navyšování zeleně. Konkrétní informace či upřesnění poskytne uvedené oddělení, vedoucí Ing. Pavel Sluka (sluka@mestojablonec.cz).

Pokud se zde zdržují bezdomovci apod. je třeba vždy volat městskou policii na bezplatnou linku 156, případně upozornit místního okrskáře (kontakty v sekci Městská policie - Okrskáři), aby toto místo častěji kontroloval.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz
slavnosti doplnění
15.8.2018 12:27:54
Děkuji za odpověd.Přesně toto jsem čekal.Město plné tonu kde se v parku sejde pár důchodců.V divadle je to spíš komorní.CHybí tu právě něco na náměstí,kde se sejdou lidi pokecají a poslechnou hudbu a nějaká ta klobása a pití.Jak jsem psal není to jen můj názor,ale tento názor je mezi kamarády a v práci se o tom také bavíme.Prostě tu chybí slavnosti města Jablonec.Ale to je jen postřeh odpověd není třeba.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 17.8.2018 8:38:51
Dobrý den,
je mi líto, že Vás moje odpověď neuspokojila a že se kulturní nabídka v našem městě netrefuje do Vašeho vkusu.
Přesto Vás srdečně zvu i s Vašimi kolegy a přáteli na Jablonecké pivní slavnosti 25. 8. a následně na Podzimní slavnosti 21. - 22. 9. 2018. Obojí se koná v centru města na Mírovém náměstí a v areálu Eurocentra.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz
Když město neví co s majetkem, tak čeká jestli ho někdo koupí, tak čeká i s budovou Lázní, která nemá přípojku ke kanalizaci
Karel Šimonovský  |  16.8.2018 12:40:26
Dobrý den,

Víte, komu není zhůry dáno, tomu není pomoci. Co kdyby se prozkoumala možnost bytové rekonstrukce. Město musí vědět, co bude dělat se svým majetkem a když to neví, tak by měli vytvořit soutěž o rekonstrukci, která bude přínosná, nejen něco stát.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 17.8.2018 8:34:25
Dobrý den,
město v současné době nemá záměr zbavovat se zajímavého a cenného pozemku v příjemné lokalitě. Pokud by se pozemek i s budovou prodal, nedá se pak z pohledu samosprávy nijak zásadně ovlivnit jeho využití.
Architektonická soutěž může být vyhlášena v případě, že je jasný investor uvažované rekonstrukce či výstavby, budoucí využití objektu a vyčíslení nákladů včetně provozních. Každý projekt by měl být do budoucna rentabilní. Pokud se jedná o městský projekt, musí být předem jasné veškeré nároky na městský rozpočet. O všech těchto aspektech by rozhodovalo zastupitelstvo města.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz
Kdy začne stavět stavební společnost Rezidenční s.r.o na ul. 5. Května polyfunkční dům s byty a obchody
Karolína Linková  |  16.8.2018 13:04:42
Dobrý den, bude tomu na podzim dva roky, kdy tento záměr schválili zastupitelé bez toho aby cokoliv projednali s obyvateli. Dům by měl být i s garážem jedná se už o druhý pokus zde něco postavit a tak se člověk musí také ptát, jestli už tem něco bude nebo tam bude park :-) předchozí pokus po několika prodlouženích skončil podobně neslavně jak se zde předvádí dnes. Jak informoval idnes z 25.11 2016.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 17.8.2018 8:24:05
Dobrý den,
společnost Rezidenční s.r.o. má „zasmluvněné“ pozemky na výstavbu do 30. 9. 2018. V současné době společnost podala žádost o prodloužení tohoto termínu. Žádost bude v září předložena orgánům města k projednání.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz
dotaz na provedenou obnovu parku
mirek  |  13.8.2018 18:52:10
"V parku na rohu ulic Palackého a Dvořákova zůstala z původních dřevin jen „Lípa republiky“, která byla vysazená v roce 1969 u příležitosti 50. výročí Junáku. Kalamita před devíti lety ji ale poškodila tak, že musela být nahrazena novým stromem. V parku zůstala právě tato lípa a ještě vzrostlý javor. „Odstranili jsme původní přerostlé tisy, které svou velikostí téměř vyplnily část parku směřující do ulice, i další dřeviny a to včetně pařezů. Zeleň v parku bude kompletně vyměněná, nový bude i mobiliář,“ říká Štěpánka Gaislerová z oddělení správy veřejné zeleně. Práce za 0,5 milionu korun by měly být hotové do poloviny července."
Park má rozlohu cca 529 m2, tedy akce představuje cca 1000 CZK/1 m2.Lze někde zjistit co bylo konkrétně provedeno za tuto částku ?
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 15.8.2018 11:48:26
Dobrý den,
projektovou dokumentaci vč. výkazu výměr na úpravy parku Vám na vyžádání předloží vedoucí odd. veřejné zeleně Ing. Štěpánka Gaislerová, schůzku si můžete domluvit na tel.: 483 357 186 nebo po e-mailu: gaislerova@mestojablonec.cz.
Položkový rozpočet je součástí projektové dokumentace a zpracovává jej projektant. Dodavatel pro podání cenové nabídky pouze vyplňuje jednotlivé položky. Finančně nejnáročnější byla rekonstrukce parkové cesty a instalace nového mobiliáře a dále založení záhonů vč. dodávky rostlinného materiálu, tj. více než 1000 ks keřů a trvalek (vč. živého plotu) a 400 ks cibulovin. Akce ještě není dokončena z důvodu nedostatku části rostlinného materiálu u dodavatelů, takže došlo k prodloužení termínu do září 2018.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz
Teplárna v Pasekách
Kateřina  |  10.8.2018 9:30:47
Dobrý den, chtěla bych se zeptat na to, co město plánuje s bývalou teplárnou v Pasekách? Budova hyzdí okolí a neustále do ní leze všelijaká nudící se mládež, která tam neustále něco rozbíjí a radši nechci vědět co dál ... Evidentně je velmi špatně zabezpečena. Tak co s budouvou? Je nějak plán?
Děkuji za odpověď!
Kateřina
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 15.8.2018 11:47:14
Dobrý den,
děkujeme za zaslaný dotaz. Vlastník areálu výtopny v Pasekách, městská společnost Jablonecká energetická, a.s., dlouhodobě nabízí tento areál k prodeji pro komerční i nekomerční účely. Mezitím probíhá pravidelná kontrola prostor zaměstnanci JE a.s. a Městskou policií a realizace základních zabezpečení a oprav s ohledem na neustálé „návštěvy“ nedbající zákaz vstupu. Zajištění trvalé ostrahy areálu je i s ohledem na záměr prodeje velmi nákladné.

Ing. Petr Roubíček, ředitel Jabloencké energetické, a. s., e-mail: petr.roubicek@jabloneckaenergeticka.cz
Vrchlického sady
31.7.2018 8:14:33
Dobrý den, kdy bude vyřešena doprava v ulici Vrchlického sady a Na Čihadle? Proběhl už nějaký monitoring dopravy? Provz je velmi hustý i nyní o prázdninách a dovolených, auta (včetně popelářských) jezdí velmi rychle a v dopravní špičce ráno a odpoledne nepřetržitě jeno za druhým. Domnívám se, že takto obytná zóna (označená dopravní značkou) vypadat nemá. Děkuji za odpověď.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 15.8.2018 7:40:03
Dobrý den,
dopravní situace v lokalitě Vrchlického sady se vyřeší až s křížením Palackého a vybudováním průtahu městem ve směru na Tanvald a Harrachov. Je to záležitost dlouhodobá, jedná se o silnice I. třídy v majetku ŘSD a také kraje. Zatím pro Vás bohužel nemám pozitivní zprávu.
Co se týká nedodržování rychlosti a dopravních předpisů, předám Váš podnět k řešení Městské policii.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz
slavnosti
11.8.2018 8:37:33
Dobrý den,škoda,že město nepořádá nějaké městské slavnosti přes léto.Objíždím různé akce a mohu jen závidět a nejen já.Naposledy houmrův festival Jiříkov,osm zpěváků pro mladé i starší akce na celej den a super.A to Jíříkov je malé městečko akci zařídí 18letá holka a je zdarma.Budete oponovat,ale co tu je podobného,možná tak pivní slavnosti a JBC fest,ale ten není pro rodinu.Pak zpěváci v parku jen pro důchodce.Ale můj názor.
A ted otázka,kontroluje město jako zřizovatel městskou policii.Na podnět tu pen ředitel policie odpoví.Ale následně se nic neděje a stav je stejný.Přitom v odpovědi píše,že bude náprava.Proto se ptám zda následně na dotaz a problém město provádí kontrolu.Protože jinak sem psát je na nic.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 15.8.2018 7:35:59
Dobrý den,
děkujeme za Váš názor. Nabídka kultury pro všechny věkové kategorie je v Jablonci celoročně široká, zkuste pročíst program Eurocentra, divadla nebo přes léto festivalu Město plné tónů. V Jablonci není zábava soustředěna do jedné nebo dvou akcí během léta, ale běží kontinuálně v průběhu celého roku, stačí se informovat a vybrat si.
Co se týká Městské policie, podléhá kontrole primátora města. Pokud máte konkrétní poznatek a nejste s prací ředitele MP Jablonec nad Nisou spokojen, prosím, pošlete konkrétní podnět na adresu beitl@mestojablonec.cz

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz
< předchozí | 1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 97 98 99 100 101 102 103 [...] 120 [...] 140 [...] 160 [...] 180 [...] 200 [...] 220 [...] 240 [...] 260 [...] 280 [...] 300 [...] 320 [...] 340 [...] 360 [...] 380 [...] 383 | další >
load