Základní umělecká škola, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, příspěvková organizace

Podhorská 2500/47, Jablonec nad Nisou 46601
Tel: 488 880 300, 774 762 223
E-mail: info@zusjbc.cz
WWW: http://www.zusjbc.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Vít Rakušan (ředitel)

Základní umělecká škola působí v Jablonci nad Nisou v různých podobách už od roku 1926. V současné době školu navštěvuje přibližně 1100 žáků, kteří dochází do odpolední výuky některého ze čtyř oborů - hudebního, tanečního, výtvarného nebo literárně - dramatického.

Historie školy

V roce 1925 byla založena Hudební škola se třemi desítkami žáků, povětšině houslistů. K naprosto podstatnému rozvoji došlo po válce. V letech šedesátých měla škola už tři obory – hudební, literárně dramatický a výtvarný. V roce 1968 navštěvovalo školu 472 žáků. V roce 1972 přibyl obor taneční.

Současnost školy

Hlavní část výuky školy je dostupná v samotném centru města, v budově na Horním náměstí č. 1. Kromě toho škola působí ještě v lokalitě Mšeno, v samostatné části budovy ZŠ Mozartova a ředitelství s jedinečným koncertním sálem se nachází v ulici Podhorská č. 47. Škola nabízí státem nastavené komplexní studium, poskytující základy vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech, které jsou obsahově propojeny se studiem v dalších vyšších školách uměleckého nebo pedagogického zaměření. Na ZUŠ jsou žáci přijímáni na základě talentových přijímacích zkoušek a průběh a výsledky vzdělávacího procesu jsou pravidelně kontrolovány Českou školní inspekcí. Kvalita uměleckého vzdělávání se tak výrazně liší od vzdělávání „zájmového“ nebo „volnočasových aktivit“.

V současné době navštěvuje naší ZUŠ přes 1000 žáků a studentů. Věkový rozptyl je od pětiletých až po dvacetileté středoškoláky a několik vysokoškoláků. Z toho je přes 700 v hudebním oboru, 200 v oboru výtvarném, 80 v oboru tanečním a 50 žáků v oboru literárně-dramatickém. Vedle tradičně dobrého a počtem žáků silného klavírního oddělení se tvoří plodná líheň dechových nástrojů, období rozmachu prožívá obor pěvecký. Pozoruhodná je dílna bicích nástrojů, kterou nám mohou závidět široko daleko. S úspěchem pracuje a tvoří několik výrazně dobrých souborových aktivit. Chloubou školy jsou i formace orchestrální. 

Veškeré aktivity školy jsou jasně zřetelné na veřejnosti. Škola se často a ve velkém rozsahu účastní kulturního dění v regionu a svou pověstí patří rozhodně k neopomenutelným součástem kulturního a společenského života regionu. 

Reprezentativní tělesem jablonecké ZUŠ je dětský pěvecký sbor Iuventus, gaude! Ten byl založen v září 2005, jeho zakladatelem a současným sbormistrem je Tomáš Pospíšil. Za 15 let své existence se sbor Iuventus, gaude! stal významnou a ceněnou součástí severočeského kulturního života. Ústředí českých pěveckých sborů sbor Iuventus, gaude! vyhlásilo nejúspěšnějším českým sborem roku 2012.

Další informace

, autor: ZUŠ Jablonec nad Nisou , autor: ZUŠ Jablonec nad Nisou , autor: ZUŠ Jablonec nad Nisou , autor: ZUŠ Jablonec nad Nisou , autor: ZUŠ Jablonec nad Nisou , autor: ZUŠ Jablonec nad Nisou , autor: ZUŠ Jablonec nad Nisou , autor: ZUŠ Jablonec nad Nisou
load