Dům dětí a mládeže Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, příspěvková organizace

Podhorská 946/49, Jablonec nad Nisou 46601
Tel: 483 711 725
E-mail: info@vikyr.cz
WWW: http://www.vikyr.cz
Kontaktní osoba: Bc. Pavel Dostál

Vzdělávací a poznávací akce pro děti a mládež, kroužky, semináře, keramická dílna, loutková scéna, exkurze, soutěže, výstavy, besedy aj. Aktivity pro předškolní děti: pod odborným vedením jsou pro předškolní děti připravovány soutěže, hry, které jsou zaměřeny na podporu dětské tvořivosti, rozvíjení jejich osobnosti, a zároveň se zde učí společné práci a soužití v kolektivu

Historie

Budova v Podhorské 49 byla postavena v letech 1882-1885. Stavitelem byl jablonecký architekt Franz Hasler. Původně exportní dům sloužil od roku 1958 jako školní družina a jídelna pro základní školu v ulici 5. května. Dům dětí a mládeže (DDM) zde začal fungovat od října 1987 (tehdy městský dům pionýrů a mládeže, okresní dům sídlil v Opletalově ulici). Od roku 1996 byl zřizovatelem Školský úřad v Jablonci nad Nisou. Od něho převzal zřizovatelskou funkci Krajský úřad Liberec. V roce 2008 se stalo zřizovatelem město Jablonec nad Nisou. V té době již mělo zařízení za zkratkou DDM název Vikýř. V současné době, kdy volnočasová nabídka slouží nejen dětem a mládeži, ale i v celé šíři dospělé populace, se preferuje místo DDM označení SVČ - Středisko volného času.

Současnost

Dům dětí a mládeže Vikýř každoročně nabízí dětem, studentům i dospělým na 100 zájmových kroužků v průběhu celého školního roku. Kromě toho organizuje cca 200 akcí pro celé rodiny a širokou veřejnost. O malých i velkých prázdninách pak připravuje kolem šedesáti příměstských i pobytových táborů. Mezi velmi oblíbené patří rodinné tábory pořádané v létě, díky nim se za hranice všedních dní, hranice naší země i Evropy dostalo už desítky rodin. Vikýř také organizuje soutěže MŠMT a sportovní soutěže, nabízí spontánní aktivity, on-line aktivity, výlety a další činnosti. V činnosti DDM Vikýř se můžete setkat s různými obory zájmového vzdělávání – technické, sportovní, společenské, jazykové, výtvarné, adrenalinové, hudební, taneční, přírodovědné, rukodělné, pro zdravotně postižené a pro nejmenší.

, autor: DDM Vikýř , autor: DDM Vikýř , autor: DDM Vikýř , autor: DDM Vikýř
load