Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s.

Liberecká 1900/5, Jablonec nad Nisou 46601
Tel: 483 310 064
E-mail: divadlo@divadlojablonec.cz
WWW: http://www.divadlojablonec.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Žur (ředitel)

Veřejné provedení a užití autorských děl ve smyslu zákona číslo 35/1965 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků, zejména pořádání a zajišťování divadelních představení, koncertů, přehlídek a festivalů. Pořádání, zajišťování a organizace vzdělávacích, kulturních, sportovních a společenských akcí pro veřejnost.

Vznik společnosti

  • Usnesení městského zastupitelstva z 28. 8. 1997
  • Zápis do obchodního rejstříku: 15. 4. 1998
  • Platná zřizovací listina: usnesení MZ z 24. 6. 1999

Orgány společnosti

  • Ředitel: Mgr. Pavel Žur
  • Správní rada: Bc. Milan Kroupa, Lenka Urbánková, Ing. Zdeněk Janeček, JUDr. Petr Brabec, MUDr. Věra Fastrová, Mgr. Martin Bauer
  • Dozorčí rada: Hana Říhová, Petros Kalpakcis, Ing. Jana Hamplová
load