Radnice

Mírové náměstí 3100/19, Jablonec nad Nisou

Obdélníková pětipatrová budova ve stylu funkcionalismu, byla postavena v letech 1931 - 1933 podle návrhu ing. arch. K. Wintera.

Rozhodnutí postavit novou radnici souviselo původně se snahami nahradit starou radnici objektem více vyhovujícím a architektonicky dotvořit centrum města. Proto byla nová radnice od začátku pojata i jako kulturní centrum s restauracemi a kinem. Své kanceláře zde mělo několik důležitých firem, v parteru se nacházely obchody a byla zde provozována rozsáhlá pohostinství a jeden z největších biografů v tehdejším Československu.

V současné době je budova nové radnice sídlem magistrátu. V prvním poschodí byla zřízena obřadní síň. Kino bylo modernizováno a je stále v provozu, v parteru zůstávají umístěny obchody a pohostinská zařízení. Celková zastavěná plocha budovy radnice činí 2428 m2.

V letních měsících je s průvodcem přístupná radniční věž. Info na: www.jablonec.com

, autor: Petr Vitvar , autor: Jiří Jiroutek , autor: Petr Vitvar , autor: Petr Vitvar , autor: Petr Vitvar
load