Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Objednání popelnice (kontejneru)

Objednání vývozu popelnice či kontejneru na komunální odpad. Objednat lze velikost nádoby dle potřeby. Od 1. ledna 2022 bude nahrazeno Místním poplatkem za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Občani starší 18 let (povinnost platit odpady má každý občan, který na území města zdržuje a produkuje odpad bez ohledu na trvalé bydliště).

Podmínky a postup řešení:

Předložení písemné objednávky.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

K sepsání objednávky je třeba se dostavit osobně.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Občanský průkaz

Lhůty pro vyřízení:

30 dnů od obdržení žádosti

Datum poslední aktualizace: 21.12.2021

Datum konce platnosti návodu: 31.12.2021

load