Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 263

Kód životní situace: OZP28

Využití obecního systému odpadového hospodářství pro podnikatele

Podnikatelé na území města Jablonec nad Nisou se mohou od 1.1.2022 zapojit do systému nakládání s odpady ve městě v rámci třídění odpadů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Každá právnická osoba a osoba oprávněná k podnikání provozující svou činnost na území města Jablonec nad Nisou.

Plátcem je:

a) právnická osoba

b) osoba oprávněná k podnikání

Podmínky a postup řešení:

Město umožňuje zapojení pouze s vybranými tříděnými odpady z nevýrobní činnosti: papír, bílé a barevné sklo, plasty a nápojové kartony.

Podnikatelské subjekty 6 a více zaměstnanců:

Možnost přistavení samostatných nádob o objemu 120 l, 240 l, popř. 1100 l na adresu provozovny pro komodity papír, plasty a nápojové kartony, barevné sklo. Jednotkové ceny jsou odvislé od objemu nádoby a příslušné frekvence jejího vývozu viz přiložený ceník. V ceně jsou rovněž zahrnuty náklady na pořízení a pronájem sběrných nádob. Smluvní povinností zapojeného průvodce odpadu je skladovat sběrné nádoby v provozovně či objektu se souhlasem vlastníka, a pouze v době jejího svozu umístit nádoby na místo přistavení určené v kooperaci se svozovou společností. Orientační doba svozu bude průvodci sdělena zástupcem svozové společnosti při podpisu smlouvy.

Podnikatelské subjekty do 5 zaměstnanců:

V případě menších provozoven, které mají do 5 zaměstnanců a nemají prostor k umístění nádoby ve své provozovně nabízíme možnost využití veřejných stanovišť na tříděné komodity za paušální měsíční poplatek na zaměstnance. Podmínkou je uzavření písemné smlouvy.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

V případě zájmu o službu právnická osoba podá vyplněný objednávkový formulář osobně na magistrátu, písemně, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo datovou schránkou. Následně bude sepsána smlouva o využití obecního systému odpadového hospodářství.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

  • občanský průkaz
  • výpis z obchodního / živnostenského rejstříku

Můžete využít tuto elektronickou službu:

Za správnost návodu odpovídá - obecně: odpady, čistota a pořádek

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Mgr. Barbora Šnytrová

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 11.1.2022

Datum poslední aktualizace: 23.1.2023

load