Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Týrání zvířat

Zvířata jsou stejně jako člověk živými tvory, schopnými na různém stupni pociťovat bolest a utrpení, a zasluhují si proto pozornost, péči a ochranu ze strany člověka. Je nepřípustné zvířata jakýmkoli způsobem týrat a poškozovat jejich zdraví, byť i z nedbalosti a podílet se na propagaci jejich týrání.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Každá fyzická osoba

Podmínky a postup řešení:

V běžném životě se můžete setkat nejčastěji s viditelným ubližováním zvířeti a se zanedbáním péče.

Například: 

 • vyhublé, zraněné nebo viditelně nemocné zvíře (neléčená zranění; neošetřené paznehty a kopyta)
 • nedostatečné nebo žádné krmení a napájení
 • špatné ustájení, nemožnost schovat se před nepřízní počasí, velké množství zvířat na malou chovnou plochu
 • nepřiměřené „tresty“ a hrubé zacházení
 • nepřiměřené omezování pohybu; uvázání, které zvířeti způsobuje bolest
 • opuštění zvířete (s úmyslem se ho zbavit nebo zvíře vyhnat; např. pohozená štěňata a koťata, pes uvázaný v lese)
 • topení koťat

Nalezené zvíře: každý, kdo se ujal toulavého, případně opuštěného zvířete,  odpovídá za jeho zdraví a dobrý stav a je povinen oznámit místo nálezu obci nebo předat zvíře do útulku.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

 • v akutním případě volat Policii ČR, případně městskou policii
 • zajistit důkazy (foto, video); zapsat si jakým způsobem došlo k týrání, kdy a kde
 • pokud je to možné, zapsat si jméno a adresu majitele týraného zvířete
 • oznámit týrání na příslušnou veterinární správu, krajský či obecní úřad, policii
 • pokud si nejste jisti, jedná-li se o týrání zvířete nebo jak máte postupovat, obraťte se pro konzultaci telefonicky, e-mailem nebo osobně na referenta z oddělení životního prostředí a státní památkové péče MMJN

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Datum poslední aktualizace: 25.6.2021

load