Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Vedení průběžné evidence odpadů

Podnikatel je povinen vést průběžnou evidenci odpadů, přičemž odpady je nutné zařazovat dle tzv. Katalogu odpadů. Evidence se vede za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu samostatně.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Každá právnická osoba a osoba oprávněná k podnikání, která produkuje odpad.

Podmínky a postup řešení:

Původci odpadů vedou evidenci odpadů za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu zvlášť. Zápis do evidence odpadů se dělá při každé produkci odpadů, což je např. naplnění sběrné nádoby nebo předání odpadu oprávněné osobě (držiteli souhlasu krajského úřadu).

Seznam oprávněných osob k nakládání s odpady

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Formuláře:

Datum poslední aktualizace: 19.1.2022

load