Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Poskytnutí finančního příspěvku na ošetření stromů

Péče o dřeviny je ze zákona povinností vlastníků. V případě ošetřování stromů v Jablonci nad Nisou na pozemcích soukromých vlastníků je možné k provedení péče o pozemky požádat o uzavření dohody o poskytnutí finančního příspěvku. Příspěvek je určen pro ošetření stromů, které jsou významné pro životní prostředí, a to např. esteticky, svým vzrůstem nebo stářím.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Vlastník pozemku, na kterém strom vyrůstá (tj. všichni, kdo jsou zapsáni v katastru nemovitostí)

Podmínky a postup řešení:

K pouhému ořezu stromů není třeba mít zvláštní povolení orgánu ochrany přírody, avšak je potřeba provést ořez tak, aby nedošlo k poškození stromu. Jedná se o velmi odbornou práci, jejímž cílem je zejména zajištění provozní bezpečnosti stromů, prodloužení jejich životnosti a podpoření přirozených funkcí stromu. Ošetřování stromů je proto vhodné přenechat odborné arboristické firmě.

Majitelé pozemků, na kterých vyrůstají vzrostlé stromy, mohou požádat o uzavření dohody o poskytnutí finančního příspěvku. Možnost uzavření této dohody posoudí orgán ochrany přírody z hlediska významu stromu pro životní prostředí. Požádat je možné do 10. 11. 2016. Možnost příspěvku se týká stromů na území města Jablonce nad Nisou.

Pozn.: "Významný strom" není termínem, který by byl definován právními předpisy (na rozdíl od „památného stromu“).Významnými jsou obecně myšleny stromy, které jsou něčím význačné pro okolní prostředí např. esteticky, svým vzrůstem nebo stářím.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Osobní konzultací nebo e-mailem - nejlépe s fotografiemi.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

O jaký strom se jedná, na jakém roste pozemku, vhodné je předložit fotodokumentaci. 

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Finanční spoluúčast vlastníka pozemku ve výši maximálně 5000 Kč (podle výše nákladů na ošetření). 

Datum poslední aktualizace: 5.10.2022

load