Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Rybářský lístek

Vydání rybářského lístku.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žadatel o vydání rybářského lístku

Podmínky a postup řešení:

Předpoklady dné zákonem č.99/2004 Sb., o rybářství, v platném znění a prováděcí vyhláškou č. 197/2004 Sb., v platném znění.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podat žádost včetně všech podkladů a příloh.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Návštěvy přednostně v úřední dny (pondělí, středa), mimo tyto úřední dny je pracovník převážně v terénu.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žádost s následujícími přílohami:

  • doklad o získání kvalifikace(osvědčení o získané kvalifikaci, dřívější rybářský lístek),
  • doklad o zaplacení správního poplatku.

Správní a jiné poplatky:

Vydání rybářského lístku na: 1 rok - 100 Kč, 3 roky - 200 Kč, 10 let - 500 Kč.

Vydání rybářského lístku u žadatele do 15 let věku: 1 rok - 50 Kč, 3 roky - 100 Kč.

Lhůty pro vyřízení:

do 30 dnů

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Datum poslední aktualizace: 25.6.2021

load