Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Roční hlášení o produkci odpadů

Původci odpadů a oprávněné osoby jsou povinni zasílat každoročně do 28.2. hlášení o produkci a nakládání s odpady v případě vzniku zákonem stanoveného limitu, a to do 600 kg nebezpečného nebo 100 t ostatního odpadu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Právnická a fyzicky podnikající osoba - původci odpadů nebo jejich zmocněnec.

Podmínky a postup řešení:

Původci odpadů a oprávněné osoby v případě, že produkují nebo nakládají s více jak 600 kg nebezpečných odpadů, nebo více jak 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok, jsou povinni zasílat každoročně do 28. února následujícího roku hlášení o produkci odpadů. Upozornění!! Podat hlášení o produkci odpadů musí být provedeno pouze prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností! Více na www.ispop.cz.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

V případě splnění podmínek podat hlášení o produkci odpadů.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Formuláře:

Můžete využít tuto elektronickou službu:

  • Hlášení je od roku 2011 možno podat pouze prostřednictvím integrovaného systému ohlašovacích povinností. Více na www.ispop.cz.

Datum poslední aktualizace: 15.12.2021

load