Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Stanovisko životního prostředí ke stavebnímu řízení

Souhrnné stanovisko oddělení životního prostředí, vodoprávního úřadu a oddělení dopravní a silniční pro potřeby stavebního a územního řízení.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Stavebník (fyzická nebo právnická osoba), popř. zplnomocněný zástupce.

Podmínky a postup řešení:

Předložení žádosti včetně podkladů uvedených na formuláři.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Žádost lze zaslat poštou na oddělení životního prostředí, popř. donést osobně.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Projektová dokumentace k uvedené žádosti, plná moc v případě zastupování.

Správní a jiné poplatky:

Bez správního poplatku.

Lhůty pro vyřízení:

30 dnů

Datum poslední aktualizace: 25.6.2021

load