Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Výstavy v budově radnice

Prostory v budově radnice lze využít pro výstavy a prezentace nekomerčního charakteru. Jedná se o vestibul radnice a volné prostory vedle schodiště.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Neziskové subjekty a sdružení, mateřské, základní a střední školy, DDM Vikýř, ZUŠ.

Podmínky a postup řešení:

Prostory lze využít pouze pro nekomerční a neziskové výstavy a prezentace, soutěže, ankety ... V případě pochybnosti o charakteru prezentovaných akcí je žádost řešena ředitelkou humanitního odboru a ředitelem odboru správy majetku.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Telefonicky či e-mailem si domluvit volný termín a poté vyplnit žádost adresovanou na oddělení školství, kultury a sportu.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Formuláře:

Datum poslední aktualizace: 16.4.2015

Datum konce platnosti návodu: 15.4.2015

load