Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Závazné stanovisko orgánu územního plánování

Závazné stanovisko orgánu územního plánování je vydáváno jako podklad pro rozhodnutí nebo jiný úkon z hlediska posouzení vyvolané změny v území.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Stavebník nebo osoba pověřená na základě plné moci.

Podmínky a postup řešení:

Závazné stanovisko není potřeba pro stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení. Tyto stavební záměry posuzuje stavení úřad.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Doručit podklady odpovídajícího rozsahu osobně nebo poštou.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

  • žádost
  • projektová dokumentace

Lhůty pro vyřízení:

30 dní od předání kompletních podkladů

Datum poslední aktualizace: 14.9.2022

load