Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Přenosné reklamní panely na pozemní komunikaci

Jedná se o reklamní panely nebo jiné poutače, které nejsou pevně ukotvené k zemi - především tzv. Áčka

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzická osoba, v případě firmy statutární zástupce nebo osoba jím písemně pověřená.

Podmínky a postup řešení:

Předchozí souhlas vlastníka pozemní komunikace. Předchozí souhlas příslušného orgánu policie ČR.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podání žádosti na formuláři (lze stáhnout) s požadovanými podklady.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

- vyplněnou žádost - situaci se zákresem - podnikatelé živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku (jiný zástupce firmy plnou moc od statutárního zástupce) - pověření osoby zodpovědné za dodržování podmínek - pokud je reklama umísťována na jiném místě, než je místo podnikání uvedené v živnostenském listě, přiloží žadatel kopii sdělení živnostenského úřadu o zřízení - umístění provozovny

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatek dle zákona 634/2004 Sb. do 10 dní 100,- Kč do 6 měsíců 500,- Kč nad 6 měsíců 1 000,- Kč

Lhůty pro vyřízení:

V jednodušších případech do 30 dnů, ve složitějších do 60 dnů.

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Vlastník místní komunikace Město Jablonec nad Nisou, příslušný orgán policie ČR.

Datum poslední aktualizace: 6.1.2020

load