Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Registrace nového vozidla

Týká se registrace nového dosud neregistrovaného vozidla a jeho provozování, případně nakládání s ním. Vozidlo je nutno přihlásit do registru vozidel.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Oprávněnou osobou k jednání je fyzická nebo právnická osoba, která chce být zapsána v registru vozidel jako vlastník / provozovatel vozidla. Jednat může i osoba písemně zmocněná na základě úředně ověřené plné moci.

Podmínky a postup řešení:

Do registru silničních vozidel lze zapsat silniční motorové vozidlo jehož technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích byla schválena a je-li sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, týkající se takového vozidla.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Písemnou žádost o registraci vozidla podejte na předepsaném tiskopisu.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Pondělí, středa 8:00-11:30; 12:30-17:00 hodin
  Úterý, čtvrtek, pátek od 8:00-11:30; 12:30-14:00 hodin
  Každá první sobota v měsíci od 8:00 do 12:00 hodin.
  Každý pátek před pracovní sobotou je pro veřejnost zavřeno - sanitární den.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • doklad totožnosti v originále 
 • doklad o pojištění (povinné ručení)
 • technický průkaz vozidla nebo Certificate of Conformity for complete vehicles (COC)

Správní a jiné poplatky:

Platba v hotovosti na pokladně úřadu nebo bezhotovostně na jednotlivých přepážkách:

 • motocykl do 50cm3: 300 Kč
 • motocykl nad 50cm3: 500 Kč
 • motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly: 800 Kč
 • přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně: 500 Kč
 • přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti: 700 Kč

Lhůty pro vyřízení:

Zpravidla se věc vyřizuje na počkání, komplikovanější případy do 30 dnů.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Dalšími účastníky postupu mohou být zmocněnec, leasingová společnost.

Datum poslední aktualizace: 2.6.2023

load