Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Technické podmínky pro opravu místních komunikací po stavebním zásahu

Při projektování staveb (inženýrské sítě, sjezdy, rekonstrukce mostů a propustků atd.), které zasahují do pozemních komunikací, je třeba postupovat podle technických podmínek pro opravu komunikací, schválených statutárním městem Jablonec nad Nisou a platných v době stavebního zásahu do komunikace. Tyto podmínky upravují postup při opravě pozemní komunikace ve vlastnictví statutárního města po stavebním zásahu.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Formuláře:

Datum poslední aktualizace: 22.5.2019

load