Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Registrační značka na nosné zařízení, registrační značka za poškozenou

Týká se žádosti o vydání registrační značky (RZ) k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu (nosič kol) nebo o vydání tabulky s registrační značkou již k silničnímu vozidlu přidělenou (v případě poškození tabulky s RZ).

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Vlastník nebo provozovatel silničního vozidla se souhlasem vlastníka.

Podmínky a postup řešení:

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu (nosič kol) - vydání tabulky s registrační značkou se zaznamená do technického průkazu.

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou z důvodu poškození tabulky s registrační značkou - vydání tabulky při odevzdání poškozené registrační značky.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou pro nosné zařízení nebo z důvodu poškození tabulky s přidělenou registrační značkou na předepsaném tiskopisu.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Pondělí, středa 8:00-11:30; 12:30-17:00 hodin
  Úterý, čtvrtek, pátek od 8:00-11:30; 12:30-14:00 hodin
  Každá první sobota v měsíci od 8:00 do 12:00 hodin
  Každý pátek před pracovní sobotou je pro veřejnost zavřeno - sanitární den.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • doklad totožnosti  v originále
 • technický průkaz vozidla, osvědčení o registraci vozidla

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

 • RZ na nosné zařízení (nosič kol): 600,- Kč a 50,-Kč za zápis do technického průkazu
 • RZ za poškozenou: 600,- Kč (za tabulku), nezapisuje se do technického průkazu

Lhůty pro vyřízení:

Tabulky s RZ na nosné zařízení nebo RZ za poškozené vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností žadateli do 15 dnů.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Dalším účastníkem může být zmocněnec.

Datum poslední aktualizace: 2.6.2023

load