Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Registrační značka na přání a registrační značka elektrického vozidla

Týká se přidělení či rezervace registrační značky na přání (RZP), tvořenou žadatelem zvolenou kombinací alfanumerických znaků.
Možnost přidělení registrační značky elektrického vozidla (RZEL), která bude automaticky přidělována prostřednictvím aplikace registru silničních vozidel a nebude možné ji libovolně volit.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Vlastník nebo provozovatel silničního vozidla se souhlasem vlastníka.

Podmínky a postup řešení:

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na přání se zaznamená do technického průkazu a do osvědčení o registraci vozidla.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Písemnou žádost o přidělení RZP, o rezervaci RZP a registraci RZEL vyplníte přímo na přepážkovém pracovišti.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Pondělí, středa 8:00-11:30; 12:30-17:00 hodin
  Úterý, čtvrtek, pátek od 8:00-11:30; 12:30-14:00 hodin
  Každá první sobota v měsíci od 8:00 do 12:00 hodin
  Každý pátek před pracovní sobotou je pro veřejnost zavřeno - sanitární den.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • doklad totožnosti v originále 
 • technický průkaz vozidla, osvědčení o registraci vozidla

Formuláře:

 • Formulář o RZP, rezervaci RZP nebo RZEL se vyplní na místě.

Správní a jiné poplatky:

Platba v hotovosti na pokladně úřadu nebo bezhotovostně na jednotlivých přepážkách:

Rezervace registrační značky na přání: 500 Kč

Registrační značka na přání: 5.000 Kč (za tabulku)

Registrační značka na elektrické vozidlo: bez poplatku

Lhůty pro vyřízení:

do 15 dnů

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Dalším účastníkem může být zmocněnec.

Datum poslední aktualizace: 2.6.2023

load