Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Vývoz

Vývoz vozidla a vývoz dosud neregistrovaného vozidla v ČR - úřad na žádost vlastníka vozidla přidělí k tomuto vozidlu registrační značku s omezenou platností (max.3 měsíce) pro vývoz do jiného státu a vydá tabulky v počtu odpovídajícím kategorii vozidla.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Oprávněnou osobou k jednání je fyzická nebo právnická osoba, která je zapsána v registru vozidel jako vlastník/provozovatel  vozidla, jehož se změna týká. Jednat může i osoba zmocněná písemně vlastníkem/provozovatelem vozidla.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Písemnou žádost podejte na předepsaném tiskopisu, na příslušném úřadu.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Pondělí, středa 8:00-11:30; 12:30-17:00 hodin
  Úterý, čtvrtek, pátek od 8:00-11:30; 12:30-14:00 hodin
  Každá první sobota v měsíci od 8:00 do 12:00 hodin.
  Každý pátek před pracovní sobotou je pro veřejnost zavřeno - sanitární den.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • doklad totožnosti v originálu
 • technický průkaz, osvědčení o registraci vozidla a registrační značky
 • údaje cizince, který bude uživatelem vozidla po dobu platnosti přidělených vývozních značek
 • protokol o evidenční kontrole vozidla, který není starší 1 rok od data vystavení
 • doklad o technické způsobilosti (evidenční kontrola) - nové vozidlo
 • zelenou kartu vydanou podle zákona a pojištění odpovědnosti z provozu vozidla - nové vozidlo a
 • doklad o nabytí vlastnického práva k silničnímu vozidlu - nové vozidlo

Správní a jiné poplatky:

Platba v hotovosti na pokladně úřadu nebo bezhotovostně na jednotlivých přepážkách:

200,- Kč za tabulku a 50,- Kč za zápis změny do technického průkazu a RSV u vozidel již registrovaných v ČR

200,- Kč za tabulku u vozidel dosud neregistrovaných v ČR

Lhůty pro vyřízení:

 Zpravidla se vše vyřizuje na počkání, komplikovanější případy do 30 dnů.

Datum poslední aktualizace: 2.6.2023

load