Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Individuální dovoz vozidla z členského státu EU

Postup k zapsání jednotlivě dovezeného silničního, nebo zvláštního vozidla do registru silničních vozidel.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Právnická nebo fyzická osoba, která je žadatelem o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel, případně zmocněnec těchto osob na základě ověřené plné moci, bez ohledu na místní příslušnost. Cizinec podle povolení k pobytu vydané cizineckou policií. 

Podmínky a postup řešení:

Vyplníte žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel, ke které přiložíte doklady uvedené v písmenu "C" této žádosti.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Před dovozem vozidla se seznamte s podmínkami danými zákonem č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Nejasnosti je vhodné konzultovat předem. Tím nedojde k dovozu vozidla, které nelze zapsat do registru silničních vozidel.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Pondělí, středa od 8:00-11:30;12:30-17:00 hodin
  Úterý, čtvrtek, pátek od 8:00 do 14:00 hodin
  Každá první sobota v měsíci od 8:00 do 12:00 hodin.
  Každý pátek před pracovní sobotou je pro veřejnost zavřeno - sanitární den.
 • Magistrát města Jablonce nad Nisou, odbor dopravně správních agend, oddělení registru vozidel, přepážka č. 1,2,3,4

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • doklad o technické způsobilosti vozidla (cizozemský registrační doklad)
 • doklad o technické prohlídce, jedná-li se o vozidlo, které již bylo provozováno,  podléhá pravidelné technické prohlídce nebo doklad o provedení technické prohlídky v jiném členském státě
 • protokol o evidenční kontrole, nejedná-li se o nové vozidlo
 • doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (zelená karta)
 • doklad o povolení pobytu, nemá-li žadatel trvalý pobyt na území ČR
 • potvrzení u zaplacení DPH, v případě nového vozidla
 • doklad totožnosti žadatele
 • zmocnění při zastupování (plná moc s ověřeným podpisem)
 • dokumentaci obsahující údaje v rozsahu potřebném pro vydání technického průkazu

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

- Správní poplatek: motocykl do 50 ccm 300 Kč, motocykl nad 50 ccm 500 Kč, osobní a nákladní vozidlo 800 Kč, přípojné vozidlo do 750 kg celkové hmotnosti 500 Kč, přípojné vozidlo nad 750 kg celkové hmotnosti 700 Kč.   

-  emisní poplatky: Poplatek na podporu sběru a využití autovraků /dále eko poplatek/:

EURO 0  a starší   10.000,- Kč

EURO 1                 5.000,- Kč

EURO 2                 3.000,- Kč

EURO 3 a mladší  0,- Kč

správní poplatek je možné platit i přímo na přepážkách , a to platební kartou


Od poplatků za registraci dovozového vozidla s nejméně čtyřmi koly a za emisní poplatek jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli platného průkazu ZTP nebo ZTP/P

Lhůty pro vyřízení:

Dle správního řádu do 30 dnů ode dne doručení písemné žádosti doložené předepsanými doklady. 

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Vlastník vozidla pokud je odlišný od provozovatele

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

V některých případech je nutno zajistit úřední překlad cizojazyčných dokladů a dokumentů.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • rezervace termínu, objednání na úřad, www.mestojablonec.cz

Datum poslední aktualizace: 2.6.2023

load