Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Změna údajů v registru vozidel

Týká se všech úkonů, které mají vliv na změnu údajů v registru vozidel a v dokladech vozidla, které nejsou přihlášením vozidla.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Oprávněnou osobou k jednání je fyzická nebo právnická osoba, která je zapsána v registru vozidel jako vlastník/provozovatel vozidla. Jednat může i osoba zmocněná písemně vlastníkem/provozovatelem vozidla.

Podmínky a postup řešení:

Splnění všech požadovaných náležitostí dle právního předpisu a souvisejících předpisů.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Písemnou žádost o registraci vozidla podejte na předepsaném tiskopisu.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Pondělí, středa 8:00-11:30; 12:30-17:00 hodin
  Úterý, čtvrtek, pátek od 8:00-11:30; 12:30-14:00 hodin
  Každá první sobota v měsíci od 8:00 do 12:00 hodin.
  Každý pátek před pracovní sobotou je pro veřejnost zavřeno - sanitární den.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • doklad totožnosti v originále 
 • technický průkaz a osvědčení o registraci vozidla
 • protokol o schválené technické způsobilosti po provedené změně (v případě technických změn vozidla provedených formou individuální přestavby)
 • doklad o nabytí (v případě výměny podstatné části mechanismu nebo konstrukce vozidla)
 • ostatní doklady osvědčující změnu zapisovaných údajů

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatky jsou dány položkou 26 zákona č.634/2004 Sb.o správních poplatcích. 


Platba v hotovosti na pokladně úřadu nebo bezhotovostně na jednotlivých přepážkách:

 -zápis změny do technického průkazu a do registru vozidel (za 1 změnu) 50,-Kč

Lhůty pro vyřízení:

Ohlášení změn musí být provedeno do 10 pracovních dnů po nastalé změně. Zpravidla se věc vyřizuje na počkání, komplikovanější případy do 30 dnů.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Dalšími účastníky postupu mohou být například zmocněnec, leasingová společnost.

Datum poslední aktualizace: 2.6.2023

load