Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Změna vlastníka / provozovatele u registrovaného vozidla

Týká se změny vlastníka nebo provozovatele u již registrovaných vozidel.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Oprávněnými osobami k jednání jsou fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru vozidel jako vlastník / provozovatel vozidla a fyzická nebo právnická osoba žádající o zaregistrování jako vlastník / provozovatel vozidla. Jednat může i osoba, která je stávajícím i novým vlastníkem / provozovatelem vozidla zmocněná úředně ověřenou plnou mocí.

Podmínky a postup řešení:

Splnění požadovaných náležitostí. Registrace nového vlastníka/provozovatele vozidla (které již bylo provozováno) do registru vozidel.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Písemnou žádost o změnu provozovatele nebo vlastníka vozidla podejte na předepsaném tiskopisu.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Pondělí, středa 8:00-11:30; 12:30-17:00 hodin
  Úterý, čtvrtek, pátek od 8:00-11:30; 12:30-14:00 hodin
  Každá první sobota v měsíci od 8:00 do 12:00 hodin.
  Každý pátek před pracovní sobotou je pro veřejnost zavřeno - sanitární den.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • doklad totožnosti v originále 
 • technický průkaz vozidla a osvědčení o registraci vozidla
 • protokol o evidenční kontrole vozidla (platnost 1 rok ode dne vystavení) a doklad o pojištění vozidla (zelená karta).

Po předložení potřebných dokladů dojde k registraci na nového vlastníka / provozovatele.

Správní a jiné poplatky:

a) registrace - správní poplatky jsou dány položkou 26 zákona č.634/2004 Sb. o správních poplatcích. 


Platba v hotovosti na pokladně úřadu nebo bezhotovostně na jednotlivých přepážkách:
 • motocykl do 50 cm3 300,- Kč
 • motocykl nad 50 cm3 500,- Kč
 • motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly: 800 Kč
 • přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně: 500 Kč
 • přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti: 700 Kč
b) poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků v platnosti od 1.1.2009
Poplatek se platí při první registraci použitého vybraného vozidla v České republice. Pokud je již vozidlo v České republice registrováno, platí se poplatek při první přeregistraci vozidla. Poplatek je stanoven podle plnění mezních hodnot emisí ve výfukových plynech v souladu s právními předpisy Evropských společenství ve výši:
 • a) 3 000 Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 2 (orientačně-většina vozů vyrobených po roce 1996 zhruba do roku 2000, např.VW Golf III, Fiat Punto, Renault Clio I, Seat Toledo I)
 • b) 5 000 Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 1 (orientačně-vozy vyrobené zhruba od roku 1992 zhruba do roku 1996, např.VW Golf II, Fiat Uno, Renaulty 5,19,Chamade, Peugeot 205,405)
 • c) 10 000 Kč v případě nesplnění mezních hodnot emisí podle písmene a) nebo b) (orientačně-vozidla vyrobená před rokem 1991, např.Š 105,120, Š Favorit, VAZ, a Žiguli, Wartburg, Trabant, Seat Marbella, Ford Sierra) Poplatek se neplatí u vozidel, která splňují minimálně mezní hodnoty emisí EURO 3.

Lhůty pro vyřízení:

Věc se vyřizuje na počkání, komplikovanější případy do 30 dnů.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Dalšími účastníky postupu mohou být například zmocněnec, leasingová společnost.

Datum poslední aktualizace: 2.6.2023

load