Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Přidělení dokladů vozidla v případě ztráty, poškození, odcizení

Týká se ztráty, poškození, odcizení registračních značek, technického průkazu a osvědčení o registraci vozidla.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Osobou oprávněnou k jednání je fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru vozidel jako vlastník/provozovatel vozidla. Jednat může i osoba vlastníkem/provozovatelem vozidla písemně zmocněná.

Podmínky a postup řešení:

V případě ztráty, poškození, odcizení registrační značky, technického průkazu nebo osvědčení o registraci vozidla je nutné získat náhradu u příslušného úřadu, který vede registr vozidel.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Písemnou žádost o náhradu podejte na předepsaném tiskopisu.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Pondělí, středa 8:00-11:30; 12:30-17:00 hodin
  Úterý, čtvrtek, pátek od 8:00-11:30; 12:30-14:00 hodin
  Každá první sobota v měsíci od 8:00 do 12:00 hodin.
  Každý pátek před pracovní sobotou je pro veřejnost zavřeno - sanitární den.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • písemnou žádost o náhradu obsahující odůvodnění žádosti (například z důvodu ztráty)
 • doklad totožnosti v originále 
 • protokol o ohlášení věci na policii (v případě odcizení )
 • zbylé, případně poškozené tabulky registrační značky nebo poškozený technický průkaz nebo osvědčení o registraci vozidla   

Správní a jiné poplatky:

Platba v hotovosti na pokladně úřadu nebo bezhotovostně na jednotlivých přepážkách:
 • vydání osvědčení o registraci vozidla: 500 Kč
 • vydání technický průkaz vozidla: 500 Kč
 • vydání tabulky registrační značky za 1 ks: 200 Kč
 • zápis změny do technického průkazu vozidla a do registru vozidel: 50 Kč

Lhůty pro vyřízení:

Zpravidla se věc vyřizuje na počkání, komplikovanější případy do 30 dnů.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Policie České republiky v případě odcizení nebo ztráty registrační značky vozidla.

Datum poslední aktualizace: 2.6.2023

load