Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

OSPOD - Informace pro děti - stížnost

Stížnost je telefonát, dopis, email nebo ústní sdělení (to znamená, že nám to povíš v kanceláři), ve kterém můžeš napsat nebo říct, že se ti nelíbilo něco na tom, jak s tebou sociální pracovnice nebo kurátor mluví nebo jak se k tobě chovají. Když nám o tom, že se ti něco nelíbí, řekneš osobně, my s tebou takovou stížnost sepíšeme a budeme ji řešit, jako kdyby přišla poštou.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Stížnost nebo pochvalu můžeš podat:

  • ústně
  • e-mailem
  • poštou

Nezapomeň v dopise se stížností napsat, na jakou adresu ti máme odpovědět.

Až pošleš stížnost, vedoucí oddělení a vedoucí odboru, kde všichni pracujeme, si ji přečtou, zapíšou, že jsi nám stížnost poslal/a, a prozkoumá se, co se stalo, najdou toho pracovníka, na kterého si stěžuješ, a promluví si s ním.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Lhůty pro vyřízení:

Do 30 dnů ti napíšeme, jak vše dopadlo, tedy jak stížnost byla vyřízena.

Datum poslední aktualizace: 1.9.2021

load