Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 260

Kód životní situace: SPD10

OSPOD - Informace pro rodiče - stížnost

Nelíbí se Vám chování sociálního pracovníka? Nelíbí se Vám to, co sociální pracovník dělá? Můžete podat stížnost na oddělení sociálně-právní ochrany dětí.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Stížnost můžete podat:

  • ústně u vedoucího odboru
  • písemně
  • elektronicky

Stížnost by měla obsahovat:

  • jméno, příjmení, datum narození, adresa pro odpověď
  • informaci na koho si stěžujete
  • popis události, chování a nejlépe doložit nějakým důkazem

V případě oprávněnosti: vedoucí odboru projedná pochybení a podle závažnosti může navrhnout tajemníkovi úřadu, aby rozhodl o finančním nebo jiném postihu zaměstnance.

V případě neoprávněnosti: pracovník může dle povahy věci podat na stěžovatele žalobu na ochranu osobnosti nebo podat trestní oznámení pro pomluvu.

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

Magistrát města Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 3100/19, Jablonec nad Nisou, 46601

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Lhůty pro vyřízení:

  • okamžitě ústně u vedoucího odboru
  • do 30 dní písemně – dopisem na adresu stěžovatele

Můžete využít tuto elektronickou službu:

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Za správnost návodu odpovídá - obecně: vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí, osvojení

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Mgr. Hana Krámská

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 1.9.2021

Datum poslední aktualizace: 1.9.2021

load