Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

OSPOD - Informace pro rodiče - stížnost

Nelíbí se Vám chování sociálního pracovníka? Nelíbí se Vám to, co sociální pracovník dělá? Můžete podat stížnost na oddělení sociálně-právní ochrany dětí.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Stížnost můžete podat:

  • ústně u vedoucího odboru
  • písemně
  • elektronicky

Stížnost by měla obsahovat:

  • jméno, příjmení, datum narození, adresa pro odpověď
  • informaci na koho si stěžujete
  • popis události, chování a nejlépe doložit nějakým důkazem

V případě oprávněnosti: vedoucí odboru projedná pochybení a podle závažnosti může navrhnout tajemníkovi úřadu, aby rozhodl o finančním nebo jiném postihu zaměstnance.

V případě neoprávněnosti: pracovník může dle povahy věci podat na stěžovatele žalobu na ochranu osobnosti nebo podat trestní oznámení pro pomluvu.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Lhůty pro vyřízení:

  • okamžitě ústně u vedoucího odboru
  • do 30 dní písemně – dopisem na adresu stěžovatele

Můžete využít tuto elektronickou službu:

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Datum poslední aktualizace: 1.9.2021

load