Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Zvýšení nebo snížení výživného na nezletilé dítě

Povinnost vyživovat dítě do doby, než je schopné samo se živit, je jednou ze základních povinností rodiče. Při rozvodu nebo rozchodu rodičů je nutné určit, jakým způsobem se rodiče budou podílet na výživě nezletilého dítěte. Pokud se rodiče o výživném nedohodnou, určí jeho výši opatrovnický soud. Pokud soudem stanovené výživné již neodpovídá současným poměrům dětí nebo rodičů, je nutná jeho změna. Rodiče mají možnost se o výši výživného opět dohodnout. Pokud se dohoda nedaří, může jeden z rodičů nebo oba podat soudu návrh na změnu výše výživného.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Rodiče nezletilého dítěte.

Podmínky a postup řešení:

Pokud tato situace nastane, je možné kontaktovat oddělení sociálně-právní ochrany dětí a žádat poskytnutí poradenství.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním návrhu k místně příslušnému soudu (osobně, poštou, datovou schránkou). Příslušnost soudu se řídí místem trvalého bydliště dítěte.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Občanský průkaz, jiný doklad totožnosti.

Správní a jiné poplatky:

Sociálně-právní ochrana dětí je bezplatná.

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Rodiče, případně jejich právní zástupci, děti, kolizní opatrovník stanovený soudem, který zastupuje zájmy nezletilého dítěte, popřípadě další osoby či instituce, podílející se na péči a výchově nezletilého dítěte.

Datum poslední aktualizace: 6.11.2020

load