Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Ubytovny

Možnost ubytování na městských ubytovnách pro osoby starší 18 let.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Zájemce o ubytování na městských ubytovnách starší 18 let. V případě více zájemců mají přednost občané, jejichž ubytování je v zájmu města Jablonec nad Nisou.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Osobně se dostavit na OSBD s platným průkazem totožnosti.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Platný průkaz totožnosti.

Lhůty pro vyřízení:

Dle volné kapacity na městských ubytovnách.

Datum poslední aktualizace: 25.9.2020

Datum konce platnosti návodu: 31.12.2020

load