Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Pronájem bytů

Pronájem bytů v majetku statutárního města Jablonec nad Nisou

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žadatel o pronájem bytu

Podmínky a postup řešení:

Byty jsou pronajímány na základě výběrového řízení, pokud rada města nerozhodne jinak. Podmínky jsou zveřejňovány rozhodnutím rady města vždy pro konkrétní výběrové řízení na úřední desce. Bytové jednotky jsou rozděleny do tří skupin: byty sociální, byty zvláštního určení pro seniory a osoby se zdravotním postižením a byty ostatní.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Osobně se dostavit na oddělení správy bytových objektů s platným průkazem totožnosti a vyplnit formulář žádosti.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Platný průkaz totožnosti.

Formuláře:

  • Formuláře budou k dispozici při zveřejnění výběrového řízení.

Lhůty pro vyřízení:

Dle rozhodnutí Rady města Jablonec nad Nisou

Datum poslední aktualizace: 9.12.2021

load