Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Ženská příjmení v mužském tvaru

Příjmení se tvoří v souladu s pravidly české mluvnice. Na základě žádosti ženy nebo žádosti rodičů dítěte ženského pohlaví, lze za splnění určitých podmínek stanovených zákonem užívat příjmení v mužském tvaru.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žena o jejíž příjmení se jedná. Rodiče (zákonní zástupci) za dítě ženského pohlaví.

Podmínky a postup řešení:

Při zápisu uzavření manželství a to na základě žádosti ženy o užívání příjmení v mužském tvaru. Při zápisu narození dítěte ženského pohlaví, žádají oba rodiče dítěte. Podat žádost o užívání příjmení v mužském tvaru lze i dodatečně, tzn. je-li již matriční událost v matriční knize zapsána.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti o užívání příjmení v mužském tvaru a předložením příslušných dokladů.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

- platné doklady totožnosti žadatele/žadatelů, jde-li o dodatečnou žádost k události, která již byla v minulosti zapsána, tak je nutné doložit i původní matriční doklad (rodný list nebo oddací list)

Formuláře:

  • Tiskopis žádosti se vyplňuje přímo na matrice v přítomnosti matrikářky.

Správní a jiné poplatky:

Nejsou stanoveny.

Lhůty pro vyřízení:

Podání žádosti není časově omezeno. Žádost lze podat pouze jednou. Lhůta na vyřízení žádosti je 30 dnů od zahájení řízení.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Po vydání nového matričního dokladu - např. oddacího listu - požádat o nový občanský průkaz a další doklady.

Datum poslední aktualizace: 29.12.2021

load