Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Věcná břemena - služebnosti mimo liniových staveb

Zřizování služebností přes městské pozemky

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

právnická osoba nebo fyzická osoba starší 18 let

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Písemným nebo telefonickým dotazem, popř. osobní návštěvou na majetkoprávním oddělení magistrátu, dále podáním písemné žádosti na formuláři nebo na volném listu papíru, možno i elektronicky. Přílohou k žádosti je snímek katastrální mapy se zákresem služebnosti.  V žádosti musí být uvedeno číslo pozemku, katastrální území, ve kterém se požadovaný pozemek nachází, důvod proč chcete služebnost zřídit.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Pondělí a středa: 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00 hodin
    Přijímání a zpracování žádostí.
  • Pondělí a středa: 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00 hodin
    Sepsání smlouvy.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Snímek katastrální mapy se zákresem služebnosti a označení nemovitosti, ke které má být služebnost zřízena.

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Jednorázová úhrada za zřízení služebnosti je stanovena dle ceníku (+ DPH), žadatel dále hradí vyhotovení geometrického plánu na zaměření požadované služebnosti (cca 6 000 Kč) a kolek za vklad služebnosti do katastru nemovitostí ve výši 2 000 Kč.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

Datum poslední aktualizace: 18.7.2023

load