Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Směna pozemků

Směna pozemků ve vlastnictví statutárního města Jablonce nad Nisou za pozemky v soukromém vlastnictví

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

právnická osoba nebo fyzická osoba starší 18 let

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Písemným, emailových nebo telefonickým dotazem, popř. osobní návštěvou na majetkoprávním odboru SMJN, dále podáním písemné žádosti na volném listě papíře, možno i elektronicky, přílohou k žádosti je vyznačení pozemků (nebo částí pozemků) v katastrální mapě. V žádosti musí být uvedeno číslo pozemků, katastrální území, ve kterém se požadované pozemky nachází, účel, důvod žádosti o směnu, popř. podmínky, za kterých by směna měla probíhat.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Předmětné pozemky vyznačené v katastrální mapě. 

Formuláře:

  • Žádosti se vypisují do formuláře, nebo na volný list papíru. Žádost musí obsahovat: čísla pozemků, katastrální území ve kterém se pozemky nachází, zákres směňovaných pozemků (nebo jejich částí) do katastrální mapy, důvod směny, kdo je vlastníkem směňovaných pozemků, adresa a telefonní kontakt/e-mail.
  • Formulář ke stažení:
    ikona souboruProdej, pronájem, směna pozemku (velikost: 47.5 KB, typ: .doc)

Lhůty pro vyřízení:

Směna pozemků trvá cca 6 - 9 měsíců, v případě, že je některý ze směňovaných pozemků zatížen zástavním právem, nebo jiným omezením vlastnického práva, doba vyřízení se prodlužuje o dobu vyřízení tohoto omezení.

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Vlastníci sousedních nemovitostí, nájemci předmětných pozemků, správci sítí

Můžete využít tuto elektronickou službu:

Datum poslední aktualizace: 28.11.2022

load