Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Pronájem pozemků

Pronájem pozemků ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

právnická osoba nebo fyzická osoba starší 18ti let

Podmínky a postup řešení:

Žádost bude postoupena k vyjádření odborům MMJN a následně výboru pro hospodaření s majetkem města, který doporučí/nedoporučí radě města schválit zveřejnění záměru pronájmu pozemku. V případě, že rada města schválí zveřejnění, je záměr pronájmu zveřejněn na úřední desce po dobu min. 15 dnů. Pokud má žadatel zájem pouze o část pozemku, vyhotoví se na náklady žadatele měřický náčrt na určení přesné výměry pronájmu. Poté je návrh pronájmu opětovně předložen výboru pro hospodaření s majetkem města a radě města ke schválení, následně je městem vyhotovena nájemní smlouva.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Písemným, emailovým nebo telefonickým dotazem, popř. osobní návštěvou na majetkoprávním odboru SMJN, dále podáním formuláře žádosti, nebo žádosti na volném listě papíru, přílohou k žádosti je vyznačení pozemku (nebo jeho požadované části) v katastrální mapě. V žádosti musí být uvedeno číslo pozemku, katastrální území, ve kterém se požadovaný pozemek nachází, účel pronájmu, kdo si chce pozemek pronajmout.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Předmětný pozemek vyznačený v katastrální mapě. 

Formuláře:

  • Žádosti se vypisují do formuláře, nebo na volný list papíru. Žádost musí obsahovat: číslo pozemku, katastrální území, ve kterém se pozemek nachází, zákres pozemku (nebo jeho požadované části) do katastrální mapy, účel pronájmu, kdo si chce pozemek pronajmout, adresa a telefonní kontakt/e-mail
    ikona souboruŽádost o prodej - pronájem - směnu pozemku (velikost: 48 KB, typ: .doc)

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

V případě schválení nájmu radou města uzavření nájemní smlouvy. Složení kauce.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

Datum poslední aktualizace: 28.11.2022

load