Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Prodej pozemků

Prodej pozemků ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

právnická osoba nebo fyzická osoba starší 18 let

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Písemným, emailovým nebo telefonickým dotazem, popř. osobní návštěvou na majetkoprávním odboru SMJN, dále podáním formuláře žádosti, nebo žádosti na volném listě papíru, příloha k žádosti je vyznačení pozemku (nebo jeho požadované části) v katastrální mapě. V žádosti musí být uvedeno číslo pozemku, katastrální území, ve kterém se požadovaný pozemek nachází, účel, za jakým budete pozemek kupovat, kdo bude pozemek kupovat.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Předmětný pozemek vyznačený v katastrální mapě. V případě žádosti o vypořádání pozemku pod objektem je nutné předložit doklad o vlastnictví daného objektu (pokud není objekt zapsaný v katastru nemovitostí), např. kolaudační rozhodnutí/souhlas, notářský zápis o dědictví.

Formuláře:

  • Žádosti se vypisují do formuláře, nebo na volný list papíru. Žádost musí obsahovat: číslo pozemku, katastrální území, ve kterém se pozemek nachází, zákres pozemku (nebo jeho požadované části) do katastrální mapy, účel koupě, kdo bude pozemek kupovat, adresa a telefonní kontakt/e-mail.
    ikona souboruProdej, pronájem, směna pozemku (velikost: 47.5 KB, typ: .doc)

Lhůty pro vyřízení:

Prodej městského pozemku trvá 6-9 měsíců.

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Vlastníci sousedních nemovitostí, nájemci předmětného pozemku, správci sítí

Můžete využít tuto elektronickou službu:

Datum poslední aktualizace: 28.11.2022

load