Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Prodej bytových jednotek stávajícím nájemcům bytů

Jedná se o prodej bytů v bytových objektech zařazených do skupiny A (objekty, v nichž byly některé byty prodány před účinností zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů) a do skupiny B (objekty určené k prodeji po bytech).

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

nájemce, popřípadě nájemci bytu

Podmínky a postup řešení:

Podmínkou prodeje bytu je platný nájemní poměr k danému bytu.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Písemným nebo telefonickým dotazem, popř. osobní návštěvou na majetkoprávním oddělení Magistrátu města Jablonec nad Nisou.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

občanský průkaz, platnou nájemní smlouvu na byt, případně jiný doklad, prokazující nájemní poměr k bytu

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • RIA REALITY, a.s. - realitní kancelář, zajišťující realizaci prodeje bytových jednotek pro statutární město Jablonec nad Nisou

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Dodržení postupu prodeje bytů dle platné Metodiky prodeje bytů

Můžete využít tuto elektronickou službu:

Datum poslední aktualizace: 3.5.2018

load