Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Pronájem prostor sloužích k podnikání a jiných prostor a pronájem objektů

Pronájem prostor sloužích k podnikání a jiných prostor a pronájem celých objektů ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

právnická osoba nebo fyzická osoba starší 18 let

Podmínky a postup řešení:

výběrové řízení a složení kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájemného

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Zaslání žádosti (formuláře žádosti), ve které bude specifikován  prostor  (název ulice, číslo popisné a orientační, část obce - katastrální území, kde se  prostor sloužící k podnikání /jiný prostor - např.garáž/ nachází), majetkoprávnímu oddělení. Následně zájemce obdrží k vyplnění dotazník. Jedná-li se o pronájem objektu, platí  dtto (výše uvedené).

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

ověřenou kopii živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku nebo občanský průkaz

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Vyplnění a vrácení dotazníku včetně požadovaných příloh v určeném termínu. Účast na výběrovém řízení. V případě schválení nájemce uzavření nájemní smlouvy. Složení kauce.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

Datum poslední aktualizace: 26.2.2020

load