Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Prodej nebytových jednotek a jiných prostor

Prodej nebytových jednotek a jiných prostor ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

právnická osoba nebo fyzická osoba starší 18 let

Podmínky a postup řešení:

Podání žádosti a účast ve výběrové řízení na koupi nebytové jednotky/jiného prostoru.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Zaslání žádosti (vyplněného formuláře žádosti) do podatelny Magistrátu města Jablonec nad Nisou o koupi nebytové jednotky/prostoru, ve které bude specifikována nebytová jednotka/prostor dle zveřejnění (název ulice, číslo popisné a orientační, číslo bytu).

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Vyplnění a vrácení dotazníku včetně požadovaných příloh, účast na výběrovém řízení.Jste-li nájemcem předmětné nebytové jednotky/prostoru, budete ve výběrovém řízení zvýhodněn (dle kritérií, uvedených v Jednacím řádu výboru pro hospodaření s majetkem města). V případě, že se stanete výhercem výběrového řízení, musíte před konáním zasedání zastupitelstva města složit na účet města kauci ve výši 5% z Vámi nabídnuté kupní ceny. Nesplnění této podmínky znamená, že bude prodej nebytové jednotky/prostoru z jednání zastupitelstva města stažen a nebude o něm jednáno.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

Datum poslední aktualizace: 3.5.2018

load