Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Prodej obsazených bytů

Prodej bytů obsazených nájemcem s platným nájemním poměrem k danému bytu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

právnická osoba nebo fyzická osoba starší 18 let

Podmínky a postup řešení:

Podání žádosti a účast ve výběrové řízení na koupi bytu.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Zaslání žádosti do podatelny Magistrátu města Jablonec nad Nisou o koupi bytové jednotky, ve které bude specifikována bytová jednotka dle zveřejnění (název ulice, číslo popisné a orientační, číslo bytu).

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Vyplnění a vrácení dotazníku včetně požadovaných příloh, účast na výběrovém řízení. V případě, že se stanete výhercem výběrového řízení, musíte před konáním zasedání zastupitelstva složit na účet města kauci ve výši 5% z Vámi nabídnuté kupní ceny. Nesplnění této podmínky znamená, že bude prodej bytu z jednání zatsupitelstva stažen a nebude o něm jednáno.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

Datum poslední aktualizace: 3.5.2018

load