Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Prodej volných bytů

Prodej volných bytů obálkovou metodou

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

právnická osoba nebo fyzická osoba starší 18 let

Podmínky a postup řešení:

Splnění podmínek výběrového řízení.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Doručení obálky s návrhem kupní ceny a specifikací bytové jednotky dle zveřejnění v zalepené obálce do podatelny Magistrátu města Jablonec nad Nisou.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

V případě, že nabídnete nejvyšší kupní cenu a stanete se výhercem výběrového řízení, musíte před konáním zastupitelstva města složit na účet města kauci ve výši 5% z Vámi nabídnuté kupní ceny. Nesplnění této podmínky znamená, že bude prodej bytu z jednání zastupitelstva stažen a nebude o něm jednáno.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

Datum poslední aktualizace: 3.5.2018

load