Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Výkup nemovitých věcí do vlastnictví města

Výkup nemovitých věcí, které jsou v soukromém vlastnictví, do vlastnicví statutárního města Jablonec nad Nisou

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

právnická osoba nebo fyzická osoba starší 18ti let

Podmínky a postup řešení:

Žádost bude postoupena k vyjádření příslušným odborům MMJN a předložena k projednání do výboru pro hospodaření s majetkem města, který doporučí/nedoporučí výkup nemovité věci (pozemek, objekt). Pokud občan navrhuje výkup pouze části pozemku, vyhotoví se geometrický plán. Následně je návrh výkupu předložen ke schválení zastupitelstvu města a vyhotovena kupní smlouva.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Písemným nebo telefonickým dotazem, popř. osobní návštěvou na majetkoprávním oddělení MMJN, dále podáním formuláře žádosti, nebo žádosti na volném listě papíru, přílohou k žádosti je vyznačení nemovité věci v katastrální mapě. V žádosti musí být uvedeno číslo pozemku/označení objektu, katastrální území, ve kterém se předmětná nemovitá věc nachází, důvod navrhovaného výkupu, navrhovaná cena za výkup a kontaktní údaje vlastníka nemovité věci navrhované k výkupu.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Formuláře:

Můžete využít tuto elektronickou službu:

Datum poslední aktualizace: 14.12.2017

load