Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Prodej objektů jako celku

Prodej celých domů se stavební parcelou, příp. s pozemky souvisejícími ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

právnická osoba nebo fyzická osoba starší 18 let

Podmínky a postup řešení:

Výběrové řízení (zaslání nabídky), složení kauce a podpis předsmluvního ujednání.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

V případě prodeje objektu  výběrovým řízením za osobní účasti zájemce zasláním žádosti (vyplněného formuláře žádosti), ve které bude specifikován objekt (název ulice, číslo popisné, orientační, část obce).

V případě prodeje objektu obálkovou metodou zasláním kauce a nabídky do data určeného na zveřejnění záměru prodeje dotčených nemovitostí.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

K výběrovému řízení za osobní účasti zájemce ověřenou kopii živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku nebo občanský průkaz

Formuláře:

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

V případě výběrového řízení na prodej objektu za osobní účasti zájemce vyplnění a vrácení dotazníku včetně požadovaných příloh v určeném termínu. Účast na výběrovém řízení. Výborem doporučený zájemce skládá kauci a předkládá finanční ručení ve formě čestného prohlášení nebo podepisuje předsmluvní ujednání, je-li kauce vyšší než 10 tisíc Kč.

V případě prodeje objektu obálkovou metodou složení kauce a zaslání nabídky v termínech, určených Jednacím řádem Výboru pro hospdaření s majetkem města, dále pak splnění všech podmínek, stanovených Jednacím řádem Výboru pro hospdaření s majetkem města § 11a - 11c.

V obou případech musí být kupní smlouva podepsána kupujícím a kupní cena převedena na účet prodávajícího do 2 měsíců od schválení prodeje předmětných nemovitostí zastupitelstvem města.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

Datum poslední aktualizace: 2.5.2018

load