Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Ověřování podpisů a listin

Vidimace (ověření opisu nebo kopie s listinou) a legalizace (ověření pravosti podpisu na listině).

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzická osoba.

Podmínky a postup řešení:

Nutná osobní návštěva úřadu.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podat ústní žádost o vidimaci listiny nebo legalizaci podpisu.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Pondělí a středa 8:00 - 17.30
    Úterý, čtvrtek, pátek 8:00 - 15.00
    Kontaktní středisko magistrátu

  • Pondělí a středa 8:00 - 11.30 12.30 -17:00
    Úterý, čtvrtek, pátek 8:00 - 11.30 12.30 - 14:00 hodin

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

K vidimaci předložit: - originál (prvopis) nebo stejnopis rozhodnutí nebobo výroku rozhodnutí, nebo již ověřenou fotokopii listiny, dále opis nebo kopii pořízenou ze spisu a fotokopii K legalizaci předložit: - platný průkaz totožnosti, který obsahuje jméno,příjmení,datum a místo narození žadatele, trvalý pobyt nebo adresu místa pobytu na území ČR nabo adresu bydliště mimo území ČR - listinu na níž se osoba vlastnoručně podepíše nebo podpis na listině uzná za vlastní

Správní a jiné poplatky:

Legalizace (ověření podpisu) - 30,- Kč za každý podpis. Vidimace (ověření stejnopisu, opisu, kopie nebo fotokopie) - 30,- Kč za každou i započatou stránku. Vyhotovení kopie - 2,-- Kč za každou stránku. Správní poplatky se hradí hotově.

Lhůty pro vyřízení:

Ověřování podpisů a listin se provádí na počkání.

Datum poslední aktualizace: 17.2.2023

load