Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Užití znaku a logotypu města

Povolení užití znaku a logotypu města

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Kterákoliv právnická nebo fyzická osoba.

Podmínky a postup řešení:

Pro užití znaku města je třeba vyplnit žádost s kontakty na žadatele, popsaným účelem a návrhem užití znaku. Souhlas uděluje vedoucí oddělení sekretariát primátora. O souhlas s užitím znaku města nemusí žádat orgány města Jablonce nad Nisou (zastupitelstvo města, rada města, starosta, magistrát, komise rady města) a organizace v zakladatelské působnosti města. 

Logo je možné použít bez předchozího souhlasu - logo ke stažení

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Poslat poštou, e-mailem či předat osobně vyplněnou žádost.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

  • vyplněnou žádost o povolení užití znaku města
  • návrh užití znaku

Datum poslední aktualizace: 14.2.2023

load