Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Zprostředkovaná identifikace

Ověření veřejnou listinou např. pro pojišťovny, úvěrové či bankovní instituce nebo za účelem zřízení uživatelského účtu u provozovatele hazardních her.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzická osoba (starší 18 let), právnická osoba.

Podmínky a postup řešení:

Je potřeba se dostavit osobně, vyplnit formulář, předložit doklady a zaplatit správní poplatek.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

  • Vyplněnou žádost (lze vyplnit na místě)
  • Průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas)
  • Podpůrný doklad (např. řidičský průkaz, potvrzení pobytu nebo rodný list)
  • Právnická osoba navíc výpis z obchodního rejstříku

Správní a jiné poplatky:

200 Kč za každou žádost

Lhůty pro vyřízení:

Do druhého dne

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon 253/2008 Sb.

Datum poslední aktualizace: 8.6.2022

load